Viktiga datum

LAG-möten under året är planerade till följande datum:

- 2022-03-03
- 2022-06-02
- 2022-10-06
- 2022-12-07

För att verksamhetskontoret ska hinna bereda inkomna handlingar innan LAG-möte,
måste Steg 2 med bilagor vara inkomna innan följande datum:

- 2022-01-16
- 2022-04-17
- 2022-08-28
- 2022-10-23