Hur vill vi utveckla vår bygd? Och vad kan vi göra med lokala resurser? Intressanta frågor som kan ge intresseväckande svar med en Lokal Ekonomisk Analys (LEA)! Vi har startat en lokal arbetsgrupp som består av representanter från Ätran, Fegen, Krogsered och Gunnarp. Vi ska fram till juni 2020 arbeta fram en rapport i samverkan med lokala föreningar, företag och kommunen som beskriver bygdens handelsbalans med omvärlden.