Den 12:e December bildades det första kinesiska Leader-området i Xingguo, i Jianxi-provinsen i Södra Kina.

-Det har varit en lång och intressant resa att nå hit till detta första lokala utvecklings-samarbetet mellan Europa och Kina, säger Marion Eckardt- vår verksamhetsledare och tillika ny ordförande för ELARD.

Europeiska experter på LEADER och underifrånperspektivet har jobbat aktivt med att sprida LEADER-metoden utanför EU under de senaste decennierna. Centralt styrda, s.k. top-down regimer och deras befolkning har särskilt mycket att vinna och lära sig från LEADER-metoden.

IMG_2024

Deltagarna signerar sitt medlemskap i LAG.

 

LEADERs paraplyorganisation ELARD har tidigare exporterat metodiken till Balkan och Kaukasus, såväl som till Afrikanska länder och i Latinamerika. Samarbetet med Kina påbörjades 2017.

 

Kinesiska presidenten Xi Jinping har lanserat ”rural revitalizationprogramme” ett vitaliseringsprogram för Kinas landsbygder, med målet att frammana nya innovationer till landsbygderna för att minska fattigdomen och de stora klyftorna mellan landsbygderna och de urbana miljöerna i Kina.

Landet har varit tvunget att begränsa migrationen till städerna p.g.a. den ohållbara urbana tillväxten som skapar allvarliga problem inom flera områden, bl.a. luftföroreningar och tillgång till mat.

IMG_1987
IMG_1985

Dialogcafé eller World Café är en workshop som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella frågor i en informell och bekväm miljö.

 

Lanseringen av LEADER-metoden i Kina är koordinerad av ”The Ministry of technology and Science”. Efter pilotprojektet i Xingguo planeras 199 nya LEARDER-grupper att startas upp i Kina de kommande åren, assisterat av ”The Shanghai Prospect Institute”.

Detta öppnar en ny transnationell möjlighet för Europeiska LEADER-grupper i kommande programperiod 2021-2027. Kina har visat intresse för samarbeten inom lokal turism, miljöteknologi, hållbar utveckling och i arbetet med ungas deltagande och framtid på landsbygderna.