Idag har Lokalt Ledd Utveckling Halland lämnat vårt remissvar till Hallands trafikförsörjningsprogram.

Vi lämnar 10 konkreta förslag hur vi tycker att programmet kan förbättras så att det tar bättre hänsyn till Hallands landsbygders befolkning. Självklart vill vi också behålla och utvidga HNJ-banan.

Läs vårt remissvar här.