Sista chansen att ta del av regionalfondsmedel!

Vår sista möjlighet att prioritera projekt inom regionalfonden är i september 2020. Ifall Ni vill ansöka om dessa medel behöver Ni komma in med en ansökan senast den 12 augusti. I potten ligger ca 570 000. Inom regionalfonden arbetar vi med entreprenörskap och innovation eller sociala innovationer och innovativa servicelösningar.

Ifall Du vill söka företagsstöd kan du max söka om 250 000 Kronor och du måste alltid medfinansiera om minst lika mycket som du ansöker om. Projektstöd kan som vanligt finansieras till 100%.

Hör av dig till vårt verksamhetskontor ifall du vill veta mer.