Sponsorer av Nu bygger vi Landet

Nu bygger vi Landet är bara möjligt att genomföra med stödet av våra sponsorer. Här kan ni höra Bo Liljegren, VD på Varbergs Sparbank berätta lite om varför Sparbanken har valt att sponsra Nu bygger vi Landet och varför landsbygdsutveckling är viktigt för Sparbanken.