Region Halland håller på att ta fram en ny Regional Utvecklingsstrategi som sträcker sig till 2035. Vi har lämnat svar på vad vi tycker om den första versionen. Se remissversionen här.