Mötet den 27.7.2021, kl. 10:00-15:00 samlade 76 personer. Samtalen handlade om Hallands landsbygders nutid och framtid fram till 2040.

En slutsats som drogs var att det är hög tid för oss att börja samhällsplanera för att stärka våra lokalsamhällen. Våra lokalsamhällen har degraderats under senare decennier, men när de är väl fungerande bidrar med resiliens och närmre produktion och konsumtion är även en miljöfråga. En annan slutsats var att trenden - som ytterligare förstärkts av pandemin - att människor dras till våra landsbygder, både för turism och boende, är en fantastisk möjlighet för en region som Halland med sina nära landsbygd. Men det förutsätter att vi har boendemöjligheter att erbjuda såklart.

Det talades om många fler saker, flera personer och organisationer sade att de vill använda sig av resultaten så därför publicerar vi dem här. Tack för att ni deltog!

PP-presentation med anteckningar från ws 210127 (3)

Inskick från Hallands landsbygder till kommissionen