Lokalt Ledd Utveckling Halland har beviljat ett nytt ungdomsprojekt!

Den 16/4 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands LAG-styrelse. Kommittén beslutade att föreningen #DuÄrUnik beviljas projektstöd med 24 400 kr för sin projektidé #DuÄrUnik – Filmutbildning.

Om #Duärunik

#DuÄrUnik är en Vi unga-förening som drivs av ungdomarna Lowe Lilliehorn, Nelly Aliyar och Oscar Dahlberg. Föreningen har som grundidé att stärka ungdomars välmående och självbild. Genom att bland annat skapa filmer som lyfter ungdomar som egna influencers vill föreningen bidra till att stärka varje individs självkänsla på olika digitala plattformar. Föreningen vill att unga ska se och inspireras av andra unga istället för enbart "kända influencers" som tenderar att ge en snedvriden bild av verkligheten. #DuÄrUnik publicerar digitala kampanjer som lyfter fram ungdomar, deras brinnande intressen och det som gör varje individ unik.

Föreningen som har sitt säte i Onsala, Kungsbacka kommun, söker projektstöd genom Unga Landsbyggare för att lära sig att själva skapa högkvalitativa filmer. Detta genom att få utbildning i filmkunskap och sedan hyra utrustning från ett produktionsbolag för att skapa två egna filmer om ungdomar som bor på landsbygden och deras intressen. Tidigare har föreningen hyrt in filmare och klippare men genom projektet kan nu de som är aktiva i föreningen utvecklas för att kunna skapa bättre content på egen hand och på så sätt nå ut med sitt budskap till fler.

Projektet Unga Landsbyggare

Genom projektet Unga Landsbyggare kan unga mellan 18-30 år (projektgrupper endast med personer som är mellan 13-17 år kan också söka stöd men då krävs en vuxen person som handledare) söka projektstöd upp till 25 000 kr för sin entreprenöriella idé. Projektidén ska genomföras på landsbygden i Halland och hamna inom ramen för ett LEADER-projekt samt gå i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål. Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Vill du veta mer om Unga Landsbyggare är du välkommen att kontakta vår projektledare Maria Wångsell. Du hittar även Unga Landsbyggare på Instagram och Facebook!