Tillsammans med deltagare från Europa och EU-kommissionen firar vi LEADER

Den 30 november till den 3 december anordnar den europeiska föreningen ELARD, European LEADER Association for Rural Development, konferensen LEADER 30 years i Halmstad. Det är dags att fira leadermetodens framgång, lyfta inspirerande exempel och tillsammans titta framåt mot ett fortsatt utvecklingsarbete på landsbygderna i Europa.

Vad handlar konferensen om?

Under konferensen kommer blickarna riktas mot den framgångsrika implementeringen av LEADER-metoden, som i år firar 30 årsjubileum. Blickarna riktas inte bara bakåt, utan också framåt. Under konferensen kommer nämligen deltagarna undersöka hur de i framtiden ska arbeta för lokal demokrati, lokal utveckling, och med deltagande tillvägagångssätt, på Europas landsbygder. För att tillsammans bygga ett livskraftigt Europa.

Det är otroligt viktigt att lyfta fram goda exempel och eldsjälar för att inspirera till ett lika bra fortsatt utvecklingsarbete. Vi vill också lyfta fram yngre personer till att diskutera framtidens LEADER, eftersom unga är oerhört viktiga för att utveckla landsbygderna och för att bygga ett livskraftigt Europa. Då gäller det att lämna plats för att inte allt fokus ska hamna på åsikter från personer som är medelålders och äldre.
- Marion Eckardt, president of ELARD och verksamhetsledare på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

De fantastiska talarna

På konferensen kommer flera högt uppsatta politiker och tjänstepersoner att medverka. Ms Dubravka Šuica, vice-ordförande i Europeiska kommissionen samt kommissionär för demokrati och demografi medverkar med inspelat videotal liksom Mr Janusz Wojciechowski, kommissionär för lantbruk. Medverkar på plats gör Mr Mihail Dumitru (Deputy Director-General DG AGRI), Mr Jozef Stahl (Policy Assistant to the Deputy Director General Mr Normunds Popens, DG REGIO), Mr Niklas Nienass (Europaparlamentariker från Tyskland) Mr Toma Šutić (medarbetare från Ms Šuicas kabinett), Mr Radim Sršeň (vice ordförande I NAT-kommissionen i Regionkommittén), Ms Iwona Lisztwan (medarbetare på Europeiska kommissionen för LEADER-programmet), liksom Alexia Rouby, (Policy officer på DG AGRI), och många fler. Från Halland deltar bland annat Mikaela Waltersson och Jonas Bergman som invigningstalare och deltagare, förutom Lokalt Ledd Utveckling Hallands ordförande Tore Holmefalk och Marion Eckardt såklart.

Alla talare går att hitta på www.ELARD.eu

Vad kommer att hända på konferensen?

Konferensen kommer bland annat äga rum på Halmstads Teater, där paneldiskussioner anordnas i flera olika teman. Det första passet handlar om “Långtidsvisionen för EUs landsbygder” som kommunicerades i Juli. Här vill ELARD utröna ifall medlemstaternas regeringar reagerar på den vision som lokalbefolkning varit inbjudna att påverka. (Även Halland hade en konferens med fler än 70 deltagare för att lämna inspel till denna). De två därpå följande passen handlar om FutureLEADERs – alltså framtidens LEADER och till sist ingår inspiration från Veberöd, Torup utanför Köpenhamn och Tyrolregionen. Under den 2 december kommer även gästerna få åka bussturer och besöka olika LEADER-projekt runt om i Halland.

Jag ser väldigt mycket fram emot att visa upp alla fantastiska projekt här i Halland som har blivit möjliga tack vare lokala initiativ, LEADER-metoden och så klart vår förening Lokalt Ledd Utveckling Halland.
- Marion Eckardt, president of ELARD och verksamhetsledare på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Vad är ELARD för något?

ELARD är en internationell ideell förening som inrättats för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och för att behålla befolkningen genom en hållbar, integrerad lokal utveckling. Det speciella med ELARD är att den sammanför lokala utvecklingsgrupper som arbetar med att involvera intressenter från offentlig, privat och ideell sektor i landsbygdsutvecklingen på lokal nivå. ELARD samlar mer än 2200 lokala leaderområden från 28 länder.

 

ELARDs förening har ett roterande ordförandeskap. Nuvarande ordförande är Marion Eckardt, som också är verksamhetsledare här på föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland. Varje ordförande anordnar en konferens på sin ort med valfritt tema. Temat för 2021 är LEADER 30 years, eftersom LEADER-metoden fyller 30 år, men också Långtidsvisionen för EUs landsbygder som lanserades i juli är viktig eftersom den kommer att påverka EUs politik fram till 2040 och därigenom även Sveriges.