Rebecka kommer jobba halvtid på kontoret med ”Smarta Landsbygder i Halland”. Projektets syfte är att ta fram alternativ till bygdeutveckling genom en process med två utvalda bygder; Unnaryd och Femsjö. Det handlar om att stärka och inspirera till en hållbar självorganisation som ej är beroende av endast ideella eldsjälar.  Ett av målen med projektet är att genomföra metoden Lokal Ekonomisk Analys, en för respektive bygd, och därmed tydliggöra vilka ekonomiska resurser bygden själva besitter.

Rebecka är uppvuxen på en skogs gård utanför Alingsås men har sedan första flytten levt och verkat på en rad olika platser både i Sverige och Globalt. Sedan några år tillbaka har hon med familj aktivt valt att flytta till en skogs gård i gränslandet mellan Halland och Småland. Yrkeslivet har längre kretsat kring ett hållbart elsystem med projektledarroller om hur smarta elnät kan förändra vår framtid. Men med ekonomistudier har Rebecka länge intresserat sig för smarta lösningar för ett mer hållbart ekonomisk system. Kanske har du stött på henne som initiativtagaren bakom ”Gårdssamverkan kring Unnaryd”, på studiecirkeln om Ekonomiska Systemet eller bara paddlandes  en kajak i Bolmen.  

Hoppas att du kommer att trivas och få möjlighet att utvecklas hos oss!