Kallelse till extrastämma 2023

Härmed kallar vi till extrastämma enligt styrelsens beslut den 1 juni. Vi hälsar er alla välkomna!

Var: Digitalt på zoom . Meeting ID: 890 3940 1181. Passcode: 736706
När: 22 augusti klockan 16.00
Anmälan: Anmäl dig

Programmet

  • Välkommen
  • Val av styrelseledamot för Region Halland
  • Avslut av möte

Handlingar till årsmötet

Laddas upp senast två veckor innan mötet.