Logo_strip_Crowdfunding_online_svart

Här berättar kampanjägarna om sin idé genom antingen film eller text

Högre kvalitet på kaffet och förbättrade villkor för deltagarna i Ajovec, Colombia!

Högre kvalitet på kaffet och förbättrade villkor för deltagarna i Ajovec, Colombia!

Företaget drivs av systrarna Maria och Eva som är delägare i en kaffegård i Colombia. Tillsammans med organisationen Ajovec jobbar de utifrån FN:s globala mål för att engagera unga vuxna som haft en tuff tillvaro. Att jobba i kaffeproduktionen är en del i att hitta en annan riktning i livet för dessa unga människor.

Visst älskar vi kaffe i Sverige och visst producerar Colombia mycket kaffe!!!! Trotts detta är kontakten mellan konsument och producent minimal. Kaprifolets företagsidé är att jobba med hela kaffeprocessen, från den täta och nära kontakten med kaffegårdarna via den egna rostningen och vidare ut till deras kaffeintresserade kunder. Inga mellanhänder och kaffet rostas i Sverige!

Det finns två ihop hängande spår för att komma vidare i utvecklingen för att leverera hållbart specialkaffe i Halland:

  • Kaffegården i Colombia ska modernisera sin utrustning samt bygga en effektivare torkanläggning.
  • Här hemma vill de bygga ett eget kafferosteri.

Häng med oss!!!! Klicka på länken nedan för att läsa om hur du stödjer deras resa!