Logo_strip_Crowdfunding_online_svart
team

Här berättar kampanjägaren om sin idé genom antingen film eller text

TeamWEdream 100 kvinnor i träning

TWD- friendly Sportswear -for everybody who wants to move

Var med och bidra till en idé vi tror starkt på, att få 100 kvinnor i Hylte Kommun i rörelse.
Kvinnor som vill men saknar rätt förutsättningar, av många anledningar - men kläder ska inte vara hindret!

Vad vill vi göra?

Vi vill skapa ett projekt där vi får 100 kvinnor i Hylte Kommun att röra på sig 30 minuter 3 ggr/ vecka. Sedan vill ge en pilot grupp ett klädset och rätt förutsättning att komma i rörelse. Avslutningsvis skapar vi event och aktiviteter som utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Hur göra vi detta?

Kvinnorna använder sig av appen Runkeeper för att registrerar sin rörelse.  I appen kan framsteg dokumenteras och gruppen kan dessutom följa. Detta ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Varför vill vi göra detta?

Att vara i rörelse är enligt oss en av 3 grundpelare som påverkar hälsan och i en förlängning skapar motivation och närmare steg mot arbetslivet.

Kläder ska inte vara hindret!

Vi har under några års arbete med hälsa och träning uppmärksammat svårighet att hitta kläder som passar för träning, kläder som både är sköna och funktionella oavsett kultur och bakgrund.
Om jag ska starta en resa i träning är första steg att känna sig bekväm och att kläderna andas för att jag ska kunna utföra min träning på bästa sätt. Vi tror att vi kan få fram kläder som både är snygga, bekväma och funktionella där de som ska använda dom är med och tar fram dom.

Extra motivation!

För att ge deltagarna en helhets bild samt motivation så är en del av projektet att investera i en Inbody Maskin, en resultatorienterad kroppsanalys som hjälper och visa vägen mot en bättre hälsa.
Maskinen mäter kroppens sammansättning där du på en detaljerad nivå får status på bland annat kroppsfett, viceralt fett, muskelmassa, muskelbalans, proteiner, mineraler mm.
Inbody test tas som ger en indikation var man befinner sig och efter en månad testar man sig igen för att följa upp.

Hur går det till?

Uppstart!!!
Inbody test tas
Klädset beställs
Genomgång av appen Runkeeper
Peppning
Loppande uppföljning
Inbody uppföljning

Vår dröm slutar inte här!

Denna idé är steg ett i en större vision av att utforma en egen träningskollektion. Målet är att kollektionen tas fram av de som ska använda kläderna.

Our story:

#teamwedream started år 2016 in a friendly Hub in Hyltebruk, ur en tanke om att gemenskap och träning utvecklar människor och för de närmare. Från början ett rent integrationsprojekt men nu för nyanlända och etablerade svenskar.

2 nyanlända syriska män tillsammans med 2 svenska kvinnor engagerade i Hylte Sport & Event, genomförde 2016 en Svensk klassiker. Två män från Syrien som aldrig har stått på ett par skidor körde Vasaloppet och genomförde andra klassiker lopp. 2016 stod Mohammad Abazeed på skidor för första gången och det tog 1 h att köra 1 km, mars samma år körde Mohammad Abazeed Vasaloppet på 8,34 vilket väckte hopp hos alla. Man kan om man vill.

2017 genomfördes en Tjejklassiker med två syriska kvinnor och två svenska kvinnor. Ett uppmärksammat program i SVT.
#TeamWEdream har sedan dess utvecklats till att bli en träningsgemenskap där alla är välkomna. Vi stöttar och hjälper varandra att uppfylla våra drömmar och genomföra utmanande lopp som vi kanske inte trodde oss klara av. Rutinerade och professionella idrottsutövare tar sig an och coachar fram mindre erfarna motionärer(blivande motionärer att våga ta steget och anmäla sig till, träna inför och genomföra lopp).

Värdegrund:

#teamWEdream- vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår träning så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Alla tjänar på att vara med.

Inget bidrag är för litet eller för stort!!
Tack för att ni följer oss på vår resa!