Namnlös design (67)

Kravspecifikation för utvärdering

Syftet med utvärderingen är att visa mervärdet med leadermetoden samt visa på möjligheter för hur LAG i Syd skulle kunna utvecklas.

Mål

Skriftlig rapport som presenteras för LAG-styrelserna.

Målet är att kunna påvisa och delge på vilket sätt mervärdet med leadermetoden har bidragit till lokalt engagemang och utveckling.

Målgrupp

Målgrupp för det färdiga materialet är LAG i de olika leaderområdena, finansiärer, projektägare, myndigheter och andra intressenter.

Kontaktperson

Kerstin Hallenborg
kerstin@skanesess.se
0702-19 99 50