4 preioriterade projek

Fyra spännande projekt prioriteras av styrelsen

Styrelsen har prioriterat fyra viktiga projekt för att stärka gemenskap och förbättra livskvaliteten på Hallands landsbygder. Du kan hitta alla prioriterade projekt på vår hemsida under beviljade projekt.

Projekten

Vad händer med projekten efter de har blivit prioriterade?

Efter att styrelsen har prioriterat ett projekt, skickas det vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket är den som fattar myndighetsbeslutet. Så man får vänta på deras beslut innan man kan se projektet som helt godkänt!