4H4Hs mobila kök med släp

FAKTA:
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Hallands länsförbund av 4H
Total omfattning: 1 067 460 SEK, varav:
715 198 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
352 262 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 576 400 SEK (Ideell tid/Ideella resurser)

 

En Matresa

Det var 2008 som idén föddes, att skapa en matskola. Där barn och unga skulle kunna laga god mat och baka tillsammans, varvat med lekar och tävlingar. Matskolan startade och barn och unga fick genom ett dagsläger kunskap om matlagning, kost och motion på ett aktivt och roligt sätt. Men eftersom att alla orter och områden inte har tillgång till en hemkunskapssal, speciellt på landsbygden, så började idén kring ett mobilt kök att växa i Hallands 4Hs styrelse. Ett kök som enkelt gick att transportera ut till olika orter. Så att matskolan kan komma ut till barn och unga och inte tvärtom.

Vad handlar projektet om?

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har samverkat med Högskolan i Halmstad för produktutveckling och lokala entreprenörer i processledningen, som We Are Laja. Studenterna fick genom en tävling utveckla olika utformningar på de mobila köken och sedan valde 4H ut den bästa idén som tillsist blev början på den slutgiltiga versionen. Köken är enkla att montera ner och rulla in i släp. Släpet kan därefter transporteras med en vanlig personbil.