Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna. Detta för att skapa ett komplement till fritidsgården som för tillfället riktar sig till yngre barn.

 

Förhoppningarna med projektet är att öka det lokala entreprenörskapet då aktivitetshuset bland annat kommer att erbjuda lokaler åt företagare som behöver någonstans att bedriva sin verksamhet då många egenföretagare i byn allt mer söker sig till städerna.

Med fler aktiviteter i området hoppas man också att fler invånare kommer att vilja bo kvar för att utöva sina aktiviteter i närheten av sin bostad istället för att behöva söka sig till innerstäderna för att utöva sitt intresse. Med hjälp av projektstödet vill projektägarna rusta upp en befintlig klubbstuga där planen är att renovera köket som ska nyttjas för fritidsgårdsverksamheten men även för eventuella matlagningskurser.  Utemiljön kommer att renoveras runt klubbstugan till en attraktiv plats att vara på genom att bland annat bygga ett utegym, men även bygga en park med blommor, buskar och sittplatser.

 

Långsiktigt hoppas de att verksamheten har utvecklats med temakvällar där möjlighet till att anordna matlagningskurser och datorkurser. De strävar även efter att en ceféverksamhet drivs vidare i samarbete med fritidsgården. Målet är också att få en massör och en frisör att hyra lokalerna några kvällar i veckan samt att utemiljön utnyttjas till evenemang och andra aktiviteter.

 

FAKTA:

Kommun: Falkenberg

Total omfattning: 1 270 000 SEK

Varav: 850 900 beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)

419 100 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfiniasiering: 330000:- (Ideell tid)