AVE kafferosteri

Emelie Victorin - AVE Kafferosteri

Fakta

Kommun: Falkenbergs Kommun

Projektstöd

Syftet med projektet är främst utveckla det befintliga bageriet som AVE Kultur AB har i Fridhemsberg genom att ge sina kunder en större upplevelse med ett kafferosteri, men även genom att delge sina kunder kunskap kring kaffe och dess ursprung. Man hoppas även genom investeringen kunna utveckla samarbetet med andra småföretagare i Falkenbergs kommun.

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som syftar till diversifiering av företagande, ökad förädling och prissättning av lokala varor, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.