AVE kafferosteri

Emelie Victorin - AVE Kafferosteri

Fakta

Kommun: Falkenbergs Kommun

Projektstöd

Vad handlar projektet om?

Syftet med projektet är främst utveckla det befintliga bageriet som AVE Kultur AB har i Fridhemsberg genom att ge sina kunder en större upplevelse med ett kafferosteri, men även genom att delge sina kunder kunskap kring kaffe och dess ursprung. Man hoppas även genom investeringen kunna utveckla samarbetet med andra småföretagare i Falkenbergs kommun.

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som syftar till diversifiering av företagande, ökad förädling och prissättning av lokala varor, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att först söka efter en begagnad kafferost och kontakta olika tillverkare har de säkrat en kostnadseffektiv lösning för att påbörja verksamheten. Genom att köpa in och transportera kafferosten från Helsingborg till deras lokal, samt installera den med nödvändig utrustning som gas och skorsten, har de sett till att alla tekniska aspekter är på plats för att kunna driva kafferosteriet på ett effektivt sätt.

Vilka resultat har projektet skapat?

Resultatet av projektet inkluderar förvärv av nödvändig utrustning såsom kaffekvarn, vågar och förpackningsmaterial samt förbättrad kunskap inom kafferostning genom kurser och litteratur. Dessutom har projektet resulterat i etablerade relationer med relevanta myndigheter, såsom Räddningstjänsten, Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och NABO. Genom strategisk närvaro på sociala medier har de också lyckats skapa intresse för deras kaffe och byggt upp en följarskara som kan stödja och främja deras verksamhet. Sammantaget har de genomfört en omfattande förberedelse och investering för att starta och driva ett framgångsrikt kafferosteri, vilket inte bara innebär en ny karriärmöjlighet för dem personligen utan också ett positivt bidrag till näringslivet inom kafferostningsbranschen.