Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

Vad handlar projektet om?

I en tid med en stark omstöpning av yrkesfiskets förutsättningar finns det en uppenbar risk att det lokala yrkesfisket köps upp eller slås ut i konkurrensen. En utveckling som vi har sett på andra håll. För att i framtiden kunna ha kvar ett yrkesfiske i Halland behöver därför hotet bemötas på alla plan och ett helhetsgrepp tas. Det handlar om att finna nya metoder och delvis nya organisationsformer som kan hantera de dagliga problem som i en allt snabbare takt uppstår när landningsskyldigheten fortskrider.

Viktiga delar i processen blir att involvera en utveckling mot ett mer hållbart och miljövänligt fiske, samt att bygga upp fungerande verktyg och en administrativ kompetens som löpande kan hantera uppkomna frågor.

Fakta

Kommun: Varberg

Projektägare: Havs- och Kustfiskarna - Producentorganisation Sverige E. För.

Projektstöd: 100 000 SEK

EU-medel samt statliga medel: 67 000 SEK
Övrig finansiering från LAG: 33 000 SEK

Privat finansiering: 39 600 SEK

Hur har projektet genomförts?

Under projektets gång har det anordnats medlemsmöten med inbjudna gäster, intervjuer och möten med föreningens medlemmar och möten med länsstyrelsen Halland.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har lett till en färdigställd hemsida, fiskekvoter.se. Vidare har projektet lett till förslag för vidareutveckling av projektet ‘’Bevara yrkesfisket i Halland’’.