Projektet vill prova ett innovativt sätt att marknadsföra kommunen i tätt samarbete mellan unga, drivna företagare och kommunen.

Vad handlar projektet om?

Projektet förväntas bidra till Lokalt Ledd Utveckling Hallands mål inom insatsområdet, främst genom att bidra till nya arbetsplatser och bidra till ökat antal besökare i verksamhetsområdet. Samtidigt är projektet inkluderande mot den yngre befolkningskategori, som projektet riktar sig mot. Projektet känns nytänkande och innovativt med stora möjligheter till goda resultat, därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja Kungsbacka by JRNL°.

Fakta

Kommun: Kungsbacka

Projektägare: Jonas Eltes

Summa finansiering: 177 459 SEK

EU-medel samt statliga medel: 83 859 SEK
Offentliga resurser från Kungsbacka kommun: 763 600 SEK
Övrigt offentligt stöd från Kungsbacka kommun: 30 000 SEK

Hur har projektet genomförts?

I Kungsbacka finns det ett stort och attraktivt utbud av vacker natur och många sevärdheter runt om i kommunen. Från de många insjöarna, Fjärås Bräckas vyer och stränderna längs kusten till de lokala butikerna och friluftsaktiviteter som finns tillgängliga runt om i kommunen. Genom attraktiv visuell representation i form av foto och film syftar JRNL att lyfta fram dessa besöksmål till en bredare, och framförallt yngre publik, än de gör idag. Med hjälp från Kungsbacka kommun får projektet de kunskaper, kontakter och utrustning för att möjliggöra projektet.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har skapat stor uppmärksamhet, medvetenhet och intresse för Kungsbackas landsbygd. Det publicerade materialet har inte begränsat till kommunens gränser, utan har även väckt intresse från utanför kommunens gränser. Materialet har även kommit till användning för Kungsbacka kommun och Region Halland, både internt och externt.