Logga_green inkl EU flaggor

Vad handlar projektet om?

Tanken var att metodutveckla med andra aktörer och tillhandahålla processtöd för att skapa möten mellan aktörer i stadsdelar och tätorter i Halland med högre procentuell andel av arbetslöshet än genomsnittet i Halland, närmare bestämt i Andersberg, Halmstads kommun.

Tillsammans får de olika aktörerna på orten i en framtidsverkstad inventera vad som finns, vad som kan utvecklas, vem och på vilket sätt det ska göras. Projektets syfte är att stötta de grupper som bildas för att driva sina idéer vidare för ökad utveckling av sin egen ort eller stadsdel.


Fakta:

 

Kommun: Halmstad kommun

Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland

Summa finansiering: 369 520 SEK

EU-medel samt statliga medel: 247 578 SEK
Övrigt finansiering från LAG: 121 942 SEK

 

Hur har projektet genomförts?

Projektledaren tillsammans med initiativtagare i utpekade områden har deltagit på flertalet nätverksträffar både i Halland men även på andra ställen i Sverige för att sprida möjligheten och skapa ett nätverk. I Halland besöktes Andersberg som är ett utsatt område i Halmstad.

Vilka resultat har projektet skapat?

En musikfestival anordnades som skulle skapa möjlighet att nå invånare i Andersberg med erbjudandet att delta i utvecklingsarbete genom workshops, där metodiken för utvecklingsplanen framtagen ur systerprojektet i Landsbygdsfonden skulle användas. TIll sist genomfördes fem workshops i Andersberg.