Catfish - Joakim Tell

Vad handlar projektet om?

Projektet syftar till ett innovativt tillvägagångssätt för vattenövervakning genom att använda avancerad teknik som AI och drönarteknik för att fånga, lagra och analysera högkvalitativa realtidsdata för vattenförekomster. Genom fortsatt utveckling av en ytvattendrönare, Catfish tänker projektet använda modern teknik för vattenövervakning. Nuvarande metoder att vattenövervaka är ofta ineffektiva, dyra och ofta bristfälliga. Genom Catfish önskar projektet öka allmänhetens medvetenhet och hjälpa myndigheter med deras beslutsfattande så vi får bra vattenmiljöer i Sverige

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sina övergripande horisontella mål att stödja initiativ som möjliggör kompetensutveckling om hållbar utveckling, miljö och klimatpåverkan. Av strategin framgår det att man ska stödja initiativ som tar fram innovationer och bidrar till tillväxt inom blå näringar, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har utförts genom en strukturerad och målinriktad process. Målet definierades tydligt: att ta fram de nödvändiga protokollen för att utveckla mjukvaran för Catfish-drönaren. Därefter bröts projektet ned i olika delaktiviteter, inklusive hårdvaru- och mjukvaruutveckling, systemintegration och omfattande testning av systemet och drönaren. Genom att designa och koda inbäddad programvara för att styra systemet och samla in data, samt utveckla en robust backend och en användarvänlig frontend, har de säkerställt att projektet har genomförts på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i skapandet av en prototyp för Catfish-drönaren, som nu kan samla in, lagra och analysera högkvalitativa realtidsdata om vattenkvaliteten. Dessa data presenteras användarvänligt på en webbplats där användare kan logga in för att se data från de två kamerorna, GPS-positionen, allmän väderdata samt värden från fyra sensorer i realtid. Sensorerna mäter olika parametrar såsom temperatur, pH-värde, kväve och fosfor, syretillstånd, totalt organiskt kol, alkalinitet, turbiditet och vattendjup. Genom att tillhandahålla denna omfattande och detaljerade information möjliggör projektet för effektiv övervakning och förbättring av vattenkvaliteten, vilket är avgörande för att skydda och bevara våra vattendrag och ekosystem.

Fakta

Kommun: Halmstad Kommun

Projektstöd: 231 436 SEK

Varav. 155 062 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

76 374 SEK övrig finansiering från LAG