Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag. Projektet består i att informera, inspirera och inventera personer i Varbergs Kommun med intresse att starta upp eller vara delägare i CSA-företag genom att hålla informationsträffar om CSA. Att skapa ett nätverk för intressenter. Dokumentation och marknadsföring samt redovisning.

Vad handlar projektet om?

Syftet med projektet var att vara en hjälp, ett led på vägen till att nya CSA-företag startas och i förlängningen till att den lokala livsmedelsproduktionen och förädlingen i Varbergs kommun ökar. Detta för att skapa en ökad hållbarhet gällande livsmedelsproduktion och konsumtion lokalt. De hade identifierat två livsmedelsproducenter - Ekkullens Fårfarm och Bonaberg Gård - som ville starta upp försäljning i CSA-form för att utöka sin verksamhet och trygga en högre omsättning. De ville även sammanlänka lokala livsmedelsproducenter med lokala konsumenter genom CSA för att trygga och öka den lokala livsmedelsproduktionen.

 

FAKTA:
Kommun: Varberg
Projektägare: Länsbygderådet Halland

Summa finansiering: 289 767 SEK, varav:
194 144 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
95 623 SEK övrig finansiering från LAG

Hur har projektet genomförts?

Till att börja med har projektet genomförts genom en inventering av producenter i området, som de ansågs skulle kunna vara lämpliga för att starta upp eller utveckla sin verksamhet för att anpassa den till Andelsjordbruk. Sedan startades en facebook-grupp: CSAVarberg, för att få ut information till producenterna där de kunde vara delaktiga i konversationen.

 

Därefter genomfördes ett första uppstartsmöte med inventerade producenter den 18:e januari 2018. Under mötet höll olika instanser och företag föreläsning om vad CSA är. Därefter hölls en workshop där deltagarna bland annat diskuterade hur CSA-konceptet skall nås ut till konsumenten. Informationen från mötet sammanställdes och de sökte sedan konsumenter som var intresserade av att bli delägare i ett andelsjordbruk och bjöd in dem till ett möte den 27:e februari 2018. De nådde konsumenterna via facebooksidan, personliga möten och informationsaffischer som sattes upp på lokala offentliga anslagstavlor. De såg även till att flera av kunderna på Reko Ring Varberg fick med sig information om CSA Varberg när de handlade sina lokalproducerade varor.

 

Under våren och sommaren 2018 har de representerat och informerat om projektet på offentliga tillställningar såsom; mässan Home Sweet Home (fd bomässan) på Varberg Event, Öppen trädgård med Land på Brantas Gård i Åskloster, marknaden Farmers Market på Strömma Gård i Tvååker och folkfesten Smaka på Varberg arrangerad av Marknad Varberg. De har även spridit information om projektet via sociala medier, bloggar, tidningar och radioinslag under 2018.

Vilka resultat har projektet skapat?

De två livsmedelsföretag som de hade identifierat som intressenter till att starta upp försäljning i CSAform i uppstarten av projektet har på grund av ändrade omständigheter inte utvecklats till andelsjordbruk. Bonaberg Gård har fallit bort på grund av separation. Ekkullens Fårfarm väntar tillökning i familjen och den heltidstjänst familjeföretaget skulle få byts istället till föräldraledighet.

 

Istället har de under projektets gång identifierat två andra företag som intressenter. Dessa företag har nu CSA-anpassat sin verksamhet och har nu andelsägare till sin produktion. Dessa är Rya Gård Ekobruk i Valinge och Bergagårds Mat i Rolfstorp, båda i Varbergs kommun. Fler företag har inspirerats av konceptet med CSA och befinner sig i en process att utveckla sin verksamhet till prenumerationstjänster av sina livsmedelsprodukter. Kunderna är således inte delägare i företagen, men handlar återkommande på abonnemang basis. Således har inga nya företag skapats. Befintliga företag som deltagit såsom Rya Gård Ekobruk, Bergagårds Mat och Kullagårds Glutenfria Stenugnsbageri kunnat utöka sina verksamheter.