Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland. Upptagningsområdet för projektet är området norr om Halmstad, Vilshärad, Haverdal, vidare mot Steninge, Slöinge, Getinge och ner mot Harplinge.

Vad handlar projektet om?

Destination Ingeland har jobbat med att stärka samverkan mellan företagare och boende i bygden norr om Halmstad och söder om Falkenberg. De har jobbat för att utveckla området till en sammanhållen destination för att skapa möjlighet för företagen att förlänga säsongen och skapa förutsättningar för samarbeten med säljbara och attraktiva paketerbjudanden.

Hur har projektet genomförts?

  • Projektet har tagit fram en grafisk profil med en medföljande varumärkesplattform.
  • För att sprida kännedom om såväl projektet som den grafiska profilen och varumärket har de jobbat med hemsida och sociala medier. Sociala medier har också varit ett sätt att stärka samverkan och kännedom mellan företagare när de inte har kunnat träffas fysiskt de senaste åren på grund av pandemin.
  • De har under projekttiden arbetat med en besökskarta.
  • Ingedagarna och Grönkålens dag har arrangerats varje år i september.
  • De har även arrangerat kompetenshöjande aktiviteter och workshops.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Ingedagarna och Grönkålens dag är en återkommande sensommaraktivitet.
  • Destination Ingeland ekonomisk förening har bildats.
  • Samverkan mellan företag har stärkts.

FAKTA                   

Kommun: Halmstad och Falkenberg

Projektägare: Harplinge lnköpsförening

Total omfattning: 621 041 SEK, varav:

416 097 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

204 944 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 265 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)

 

Destination Ingeland2