Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

 

Upptagningsområdet för projektet är området norr om Halmstad, Vilshärad, Haverdal, vidare mot Steninge, Slöinge, Getinge och ner mot Harplinge. Det ska skapas en gemensam profilering av området, detta genom att göra en inventering av vad som finns att utgå ifrån när det gäller bygdens historia, kultur och viktiga personer i området och lyfta unika miljöer. Med hjälp av storytelling  av bygden ska det skapas en känsla av stolthet och samhörighet bland både boende och företagare samt stärka värdskapet.

 

Målet är att genom samverkan mellan bygdens företagare skapa attraktiva paket med gemensamma erbjudanden vilka ska stärka området som en sammanhållen besöksanledning och samtidigt stärka företagens möjlighet att förlänga säsongen. För att kunna uppnå detta kommer företagen genom projektet bland annat att få ökad kompetens kring entreprenörskap och värdskap samt få kunskap i att paketera sina erbjudanden.

 

Ett viktigt verktyg i projektet är årshjulet där syftet är att placerar in olika aktiviteter/event under året. Genom att synliggöra olika aktiviteter finns det möjlighet att ”haka på” varandras aktiviteter och skapa fler gemensamma paket. Aktiviteterna kan handla om allt från korta event t.ex. Lantmännens Julmarknad (halvdag) till längre såsom Haverdals Campings Kärleksvecka. Årshjulet är det verktyg som kommer att användas för att visualisera allt som händer. Hjulet kommer också visa var "luckorna" finns. Projektet ska entusiasmera och driva på företagare och föreningar att skapa nya event/paket. Beroende på vilken årstid/säsong så varierar målgruppen och målet blir att skapa något för alla, jämt fördelat under året.

 

 

FAKTA                   

Kommun: Halmstad och Falkenberg

Projektägare: Harplinge lnköpsförening

Total omfattning: 621 041 SEK, varav:

416 097 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)

204 944 SEK övrig finansiering från LAG

Privat medfinansiering: 265 000 SEK (ideell tid och ideella resurser)