Föreningen Norr om Varberg har beviljats projektmedel för att skapa destinationen “Norr Om Varberg”.  Projektet syftar till att skapa en attraktiv besöksdestination som lockar besökare hela året.

Projektet har till syfte att sätta destinationen ”Norr om Varberg” på kartan. Genom att erbjuda företag kompetensutveckling och arbeta för mer samarbeten mellan företagen och ökad kunskap om varandra vill man stärka företagen och bygden. Norr om Varberg har idag mellan 30-40 medlemmar som är företag i olika storlekar. De olika branscherna är restauranger, bryggerier, bagerier, caféer, boende, konst och hantverk, aktivitetsföretag och försäljning på gårdar och återbruk.

Inom flera områden saknas kompetens i företagen för att utveckla sina företag och bygden. Föreningens medlemmar har en stor arbetsbelastning och ser därför att detta projektet "Destination Norr om Varberg" ger en möjlighet och en hjälp till utveckling i företaget och bygden. Samarbete och benchmarking skapar nya möjligheter och kunskap. Det finns många knutpunkter och man har försiktigt börjat med Öppet Hus dagar 3 gånger om året. Men för att kunna utveckla och öka omsättningen i sina företag, samt växa och anställa fler personer behövs mer kunskap i olika områden.

Fakta

Kommun: Varberg & Kungsbacka 

Projektstöd: 846 980 Sek