Digitala hembygdsvandringar i Halland är ett projekt som handlar om att producera intalade guidningar och berättelser för Hallands Hembygdsförening. Besökare och turister ska därför få tillgång till deras spännande historia närhelst de väljer att komma på besök. Det fungerar på så sätt att turisterna och besökarna kommer kunna ta del av berättelserna via en QR-kod på plats eller via föreningens hemsida.

Målet är att samtliga drygt 70 hembygdsföreningar ska ha en digital guidning när projektet är slut. Genom projektet vill de öka antalet besökare likväl som intresset för hembygdsrörelsen och det lokala samhället. Projektet kan förhoppningsvis få positiva effekter på lokala besöksmål som i stor omfattning bedrivs av småföretag. Projektet skapar nya mötesplatser eller rättare sagt skapar nytt liv till de som redan finns. Här kommer nya målgrupper och intressenter att kunna mötas!

Fakta

Kommun: Halmstad

Projektstöd: 1 265 691 SEK

EU-medel samt statlig medel: 848 013 SEK
Övrig finansiering från LAG: 417 678 SEK