Andrea Wallroth har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att utveckla en honungsbutik och cafe. Projektet syftar till att bidra till en levande landsbygd där besökare kan handla lokal honung och fika lokalproducerat, med honung som röd tråd. Det unika med gårdscafét är att gästen också kommer att få uppleva en insektssafari på gården. Där de kan läsa om och betrakta olika insekter och deras pollinering.

Andrea driver idag Djäknegårdens honung. Projektet handlar om att utveckla en butik och ett cafe på temat honung. I butiken kommer det säljas flera olika honungsprodukter och i cafét kommer det säljas fika där honung är den röda tråden. Runt om cafét och butiken kommer det byggas upp en insektsvärld i form av visningskupor för honungsbiet, solitärbiholkar, solitärbihotell, bostad för sandbi, humlebon, pallkragar med bon för gråsuggor och maskar. Perenna växter för pollinerare kommer också att planteras. Så att besökaren får njuta av fjärilar, bin och humlor. I insektsträdgården kommer det att finnas informationsskyltar om samtliga insekter och en beskrivning på hur viktiga de är för vår biologiska mångfald.

Besökaren kommer också få ta del av information kring vad de kan göra för att hjälpa insekterna. Det är många insekter som idag är hotade och genom enkla tips så kan besökaren hjälpa till att motverka detta. På detta vis hoppas Andrea kunna upplysa besökaren hur vi alla kan hjälpas åt för att tillsammans hjälpa våra pollinerande insekter.

Fakta

Kommun: Kungsbacka kommun

Projektstöd: 200 000 Sek