Under 3 år kommer pollineringsprojektet ”Ekosystemtjänster i Plönninge” pågå där syftet är att gynna pollineringen i närområdet. Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland och dess initiativtagare är Harplinge biodlarförening som arbetar inom projektet med stort engagemang!

För att uppnå syftet kommer projektet utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare, göra biodling mer attraktivt genom att titta på förädling av biprodukter från bigården, sprida kunskap om pollinering till allmänheten och lokala skolor samt genomföra förbättrande åtgärder runtomkring bigården.

Projektet har en hemsida www.pollinera.eu där man kan läsa mer, titta på bilder, se uppkommande aktiviteter och hitta intressanta länkar vidare.

 

 

FAKTA

Total omfattning: 1 251 825 SEK 835 986 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 411 754 SEK övrig finansiering från LAG 4 085 SEK privat finansiering

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 610 000 SEK (32,84 %)

Total omfattning: 1 247 740SEK, varav: 835 986 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel) 411 754 SEK övrig finansiering från LAG