Projektet syftar till att få kunskap om fiskbestånden i sjön Bolmen genom provfiske. Kunskapen kommer att sammanställas och också användas som grund för att uppdatera en gammal fiskevårdsplan. Utifrån denna kan planering av sjöns framtida förvaltning ske. Fiskeregler kan då fastställas i upplåtelser till allmänhetens handredskapsfiske och för fiskerättsägare och yrkesfiske, för att inte riskera skador på sjöns fiskbestånd. Därefter ska styrelsen bildas inom detta område och inom regelverk för att kunna säkerställa en god biologi.

Lokalt Ledd Utveckling Halland har i sin strategi att stödja initiativ som syftar till att utveckla, tillgängliggöra och marknadsföra besöksmål både nationellt och internationellt, varför LAG:s styrelse väljer att prioritera projektet.

Fakta

Kommun: Hylte Kommun

Projektstöd: 231 935 SEK

Varav. 155 396 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

76 539 SEK övrig finansiering från LAG