Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

Vad handlar projektet om?

Sedan tidigare har området varit ett lokalt utflyktsmål. Projektet anser att det finns ett behov av att utveckla platsen till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare. För vandrare och cyklister är området belagt med ett lagom avstånd till liknande anläggningar i närliggande områden. Projektet avser att stärka orten som ett attraktivt område för besökare och bidra till ett bättre underlag för företag inom service- och besöksnäringen.


FAKTA


Kommun: Varberg

Projektägare: Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag

Projektstöd: 899 500 SEK
EU-medel samt statliga medel: 602 665 SEK
Övrig finansiering från LAG: 296 835 SEK 

Privat medfinansiering: 386 540 SEK

 

Hur har projektet genomförts?

Projektet har märkt upp cirka 20 km vandringsleder, anlagt vindskydd och grillplatser längs rustat upp en gammal källare, elinstallationer, besöksräknare, utvidgat parkeringsytor, handikappanpassad toalett. Vidare har projektet även skapat en gångbro över sund, inspirationsträffar, informationstavlor, paviljong för fågelskådning och utvecklat en hemsida.

Vilka resultat har projektet skapat?

Arbetet med projektet har tilldragit sig stort intresse från allmänheten, vilket redan visat sig i besöksstatistiken i Agnbäck och Gunnarsjö.

Projektet har även lett till en ökad medvetenhet i bygden om den attraktionskraft som finns i den omväxlande och rika naturen. Inlandsområdet i Kungsätersbygden har också hamnat högre upp i rangen som ett alternativ för turisten i Varbergs kommuns marknadsföring. Nysatsning på fritidsgårdsverksamhet Kungsäter, Kultur och fritidsförvaltningen i Varberg, har uppmärksammat Kungsjölederna som en aktivitetsplats.