Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om att utveckla turism och besöksnäringen i Fjärås Bräcka genom att använda båten ISA af Lygnern för turer på sjön Lygnern. Båten och föreningen har sitt ursprung i Sätila men har sedan 2016 arbetat med att bygga upp en brygga i Fjärås Bräcka för att kunna erbjuda turer och kryssningar från detta område. Eftersom ISA drivs helt på el krävs en laddstation i Fjärås för att möjliggöra längre turer och säsongsmässig trafik.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att skapa en laddstation för el vid bryggan i Fjärås Bräcka. Det har inkluderat installation av laddenhet från Ellevio och mätarskåp med uttag vid bryggan. Samfälligheten och grannar i området har gett sitt godkännande för laddstationen, under förutsättning att trafiken inte påverkar bryggan negativt. Dessutom har Naturum i Fjärås samarbetat med föreningen för att öka turismen i området genom utställningar och vandringsleder.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i flera positiva resultat:

  • Installationen av en laddstation möjliggör för båten ISA att erbjuda stadigvarande turer under säsongen.
  • Samarbetet med Naturum i Fjärås har skapat fler aktiviteter för besökare och har potential att öka passagerartrafiken.
  • Målet att öka antalet passagerare med 1 000 jämfört med föregående år är ett ambitiöst mål som kan gynna besöksnäringen i området.

Projektet har därmed bidragit till att stärka turismen och besöksnäringen i Fjärås Bräcka, samtidigt som det har möjliggjort för ISA att erbjuda miljövänliga turer på sjön Lygnern. Det har också främjat samarbetet mellan föreningen och Naturum för att skapa en positiv upplevelse för besökare och öka antalet passagerare.

Fakta

Kommun: Kungsbacka

Projektstöd: 68 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 45 560 SEK
Övrig finansiering från LAG: 22 440 SEK