Båten ISA af Lygnern trafikerar idag sjön Lygnern med turer för allmänheten. Båten och föreningen har sitt säte och förråd i Sätila men har byggt upp brygga i Fjärås Bräcka sedan 2016 med avsikten att utgå med turlista från Fjärås. Då ISA är miljövänlig och går på el helt och hållet så krävs en laddstation i Fjärås då ISA inte kan uppehållas mer än över dagen i Fjärås med en och samma laddning (från Sätila). Syftet är att dels tillsammans med Naturum återskapa och utveckla Fjärås Bräcka med fler aktiviteter för besökare och dels komma närmare Hallandsborna på Lygern sidan.

Tidigare har det varit begränsade möjligheter att ha en laddstation vid bryggan i Fjärås men på sistone har det ändras eftersom samfälligheten och grannar har givit klartecken, under förutsättning att trafiken inte går ner till bryggan. Detta samtidigt som Naturum i Fjärås har kontaktat föreningen med önskemålet att ISA mer reguljärt skall utgå ifrån Fjärås då man har skapat vandringsleder och nya utställningar (ISA är en av dessa). Detta är någonting som föreningen är positiva till och då majoriteten av passagerarna är från Halland och Göteborg så skulle det vara praktiskt att rulla turscheman exempelvis varannan vecka från Sätila och Fjärås om vart annat. Att ISA, med plats för 40 passageraren är helt miljövänlig och en del av historien om Lygnern där Fjärås och Västkustbanan spelade en stor roll, förminskar inte intresset.

Fakta

Kommun: Kungsbacka

Projektstöd: 68 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 45 560 SEK
Övrig finansiering från LAG: 22 440 SEK