Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö. Genom projektet ska en plattform utvecklas för hållbar mat, både i fysisk form och som en kunskapshub, så att besökare får med sig kunskap, inspiration och goda exempel genom nya möten. Bäckhästens Café står för den fysiska platsen, och vilar på en gedigen grund av kunskap inom ekologisk odling, hållbar matproduktion och småskaligt mathantverk.

 

Genom nätverkande, kurser och evenemang ska allmänhet, cafébesökare, skolklasser och beslutsfattare bjudas in till en en öppen mötesplats för alla som är intresserade av hållbar matproduktion. Idén bygger på att skapa en pedagogisk trädgård, där det finns odlingsexempel, information, och inspiration som en bas för samlingsplatsen. Utöver att utforma och anlägga själva trädgården är visionen i projektet att skapa själva funktionen av samlingsplats och kunskapsspridning.

 

Syftet med projektet är att få människor att mötas med gemensamma intressen och på så vis utvecklas. En mötesplats som kan hjälpa människor att hitta de kontakter, kunskaper och resurser de söker. Det större syftet är att använda hubben som verktyg för att bidra till ett hållbart matsystem. Projektet ska inspirera andra till att vilja ta steget till att odla och att tänka till i hur de äter och vad de handlat för mat, och utvecklas som en del av verksamheten i Bäckhästens Café. Målet är att caféet ska gå från  att endast bedriva matservering till att vara en plattform för odling och hållbar matproduktion. Projektet ska skapa fler arbetstillfällen i Bäck och på fler ställen, där verksamheterna vill satsa på odling och hållbar mat.

 

FAKTA

Kommun: Hylte

Projektägare: Handelsbolaget Bäckhästen Brodin &
Bjärnborg

Total omfattning: 400 000 SEK, varav:
134 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
66 000 SEK övrig finansiering från LAG
200 000 SEK privat finansiering