Vad handlar projektet om?

Projektet "Mat, möten, miljö" syftar till att skapa en samlingsplats för både lokalbefolkningen och tillfälliga besökare med fokus på odling, mat och miljö. Målet är att besökare ska ta med sig kunskap, inspiration och goda exempel genom möten som främjas genom nätverkande, kurser och evenemang. Projektet har en betoning på den fysiska platsen, inklusive en skogsträdgård, och har utvecklats till att bli Hallands första publika skogsträdgård.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom följande aktiviteter:

 • Planering och anläggning av skogsträdgården och utveckling av cafeträdgården.
 • Skapande av informationsmaterial för besökare.
 • Genomförande av guidningar och invigning av skogsträdgården, visningar av cafeträdgården och större evenemang som skördefester med föreläsningar och guidningar.
 • Arrangerande av specifika aktiviteter såsom en svampdag i samarbete med Naturskyddsföreningen, bikurser, och kurser om spannmål och bröd för självhushållning.
 • Genomförande av arbetsdagar i skogsträdgården för praktiskt lärande och gemenskap med odlingsentusiaster i området.
 • Utveckling av en pedagogisk trädgård som fungerar som en kunskapshub, med odlingsexempel, information och inspiration.

Projektet har också involverat samarbete med andra organisationer och genomförande av studiebesök på olika platser för att inspireras och utbyta erfarenheter.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har åstadkommit följande resultat:

 • Etablering av en kunskapshub med fokus på mat och miljö, med en skogsträdgård som den fysiska platsen.
 • Genomförande av över fem offentliga aktiviteter som har fungerat som kunskapsspridare och lockat besökare till platsen.
 • Skapande av informationsmaterial för besökare och deltagare i aktiviteterna.
 • Utveckling av Bäckhästens Café från en matservering till en plattform för odling och hållbar matproduktion.
 • Möjlighet att skapa fler arbetstillfällen i området genom verksamheter som satsar på odling och hållbar matproduktion.
 • Skapande av en lokal mötesplats där olika målgrupper kan samlas, utbyta kunskap och kombinera praktiskt och teoretiskt lärande.
 • Främjande av hållbar matproduktion och bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Projektet har haft som mål att sammanföra människor med gemensamt intresse för odling, mat och hållbarhet och fungera som en plattform för lärande och samarbete. Dessa resultat tyder på att projektet har uppnått sitt syfte och skapat en värdefull resurs för samhället.

FAKTA

Kommun: Hylte

Projektägare: Handelsbolaget Bäckhästen Brodin &
Bjärnborg

Total omfattning: 400 000 SEK, varav:
134 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
66 000 SEK övrig finansiering från LAG
200 000 SEK privat finansiering