Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd har beviljats projektmedel för att undersöka möjligheten för att utveckla en ekoby i Okome. Projektet syftar till att ta ett första steg för att skapa en ekoby på Torpareåsen i Backagård Okome.

Projektet vill utveckla en ekoby i Okome genom att undersöka möjligheterna till byggnation för ett hållbart bostadsområde samt skapa delaktighet och förankring i bygden. Området ska bidra till lokal utveckling genom en ökad inflyttning till bygden. Det ska identifieras av en samhällsutveckling där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i fokus. Området ska också vara en möjliggörare för testbäddar av nya tekniker och innovationer för framtidens boende på landsbygden.

I Backagård finns idag ett planlagt område för fritidshusbyggnation. Idag finns 86 avstyckade tomter på ett cirka 30 hektar stort markområde som kan skapa goda möjligheter för ett nytt bostadsområde där social, ekonomisk och ekologisk samhällsutveckling står i fokus.

Fakta

Kommun: Falkenberg kommun

Projektstöd: 838 940 Sek