Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

LLUH-MITT-EU-HYLTE4949

 

 

FAKTA:
Kommun: Hylte
Projektägare: Föreningen Önne sluss
Total omfattning: 400 000 SEK, varav:
268 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
132 000 SEK beviljad övrigt offentligt stöd från kommun

Privat medfinansiering: 140 800 SEK (Ideell tid och ideella resurser)