Idag driver Linnéa och hennes man den ekologiska Kilagården med KRAV-certifierade grönsaker som huvudsyssla, men de vill utöka verksamheten. De ska därför starta ett enkelt café och större gårdsbutik med mer lokala produkter och råvaror (lammkött, rapsolja, honung, ägg, kombucha med mera.) Gårdsbutiken ska även fungera som ett naturligt stopp för cyklister som cyklar Kattegattleden då den ligger precis längs med gården.

Tanken är också att sommarcafet och gårdsbutiken ska ingå i flera samarbeten exempelvis med en odlare som kommer odla blommor för självplock, buketter och till workshops på gården. Utöver dessa samarbeten kommer de även att satsa på KRAV-certifierad försäljning av ägg och en KRAV-certifierad jordgubbsodling där målet är att erbjuda bokat självplock. Syftet med projektet är att erbjuda en upplevelse i enkelhetens tecken. Att inspirera till att äta mer lokalt och att värna om råvarorna. Detta genom att öppna upp gården så att man till exempel får se hur det växer i odlingarna och hur hönsen pickar fritt utomhus. Fortsättningsvis är målet att upplevelsen ska leva kvar i besökarna. En ökad förståelse för ekologisk odling men även ett naturligt stopp och en mötesplats för alla målgrupper med olika behov.

Fakta

Kommun: Falkenberg

Projektstöd: 181 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 121 270 SEK
Övrig finansiering från LAG: 59 730 SEK