Varbergs kommun har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att utveckla och öka kompetens om hållbart stigbyggande samtidigt som en efterlängtad stigcykelled etableras i Åkulla. Projektet bygger på samverkan mellan utbildningsaktörer, lokala föreningslivet, Varbergs kommun, Region Halland och fastighetsägaren.

Projektet handlar om att skapa en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister. Projektet ska också bidra till att ungdomar, på väg ut i yrkeslivet, får lära sig om hur stigcykelleder utformas. De ska få kunskap i hur leden tas fram utifrån ett så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt som möjligt. Leden ska byggas så att den kan användas av flera olika grupper och året runt. Detta genom att exempelvis öppna upp för skidåkning och tillgänglighetsanpassad cykling.

Under de senaste åren har stigcykling både som rekreation och turistaktivitet ökat. Under pandemin har fler sökt sig ut i naturen vilket har bidragit till ett ökat tryck på skog och mark. Trycket ökar också på befintliga vägar och stigar som i de flesta fall inte är anpassade för cykling. Genom dialog med föreningar, företag och privatpersoner i området har behovet av att anlägga en led just för detta ändamål tydliggjorts. Åkulla är en attraktiv cykeldestination för turism och cykling. Och har en traditionell stark kultur i Varberg med omnejd.

Fakta

Kommun: Varbergs kommun

Projektstöd: 669 960 Sek