STK Goliath har beviljats projektmedel av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland för att utveckla ett “ovanlig” utegym. Syftet med investeringen är att utveckla befintlig verksamhet och öka möjlighet till fysisk friskvård, genom att erbjuda fler individer att träna på ett strukturerat sätt utomhus.

Projektet handlar om att bygga ett ovanligt utegym. Tanken är att medlemmarna ska kunna träna tyngdlyftning, styrka och funktionell träning utomhus. Det vill säga liknande träning som utförs i lokalerna inomhus. All utrustning ska därför vara vädertålig för att ha en lång livsläng.

Föreningen har ökat sitt medlemsantal från 130 personer till 940 på 3,5 år. För att alla ska få möjlighet att träna behöver verksamheten ständigt utvecklas. Det gäller både lokaler och det utbud som erbjuds. Idén uppkom under pandemin, då det blev svårt att använda lokalerna inomhus på grund av restriktionerna. Då Covid-19 troligen är något som kommer att finnas kvar en längre tid, är satsningen på ett gym utomhus viktig även i framtiden. Under pandemin har gruppträningspassen fått genomföras utomhus under enklare former, och bara ett begränsat antal individer har kunnat träna samtidigt. För att alla ska kunna vara med i föreningen och få chans att träna är medlemsavgifterna hos SKT Goliat generellt sett väldigt låga. SKT Goliat tycker inte att den ekonomiska aspekten ska vara ett hinder till friskvård. Så även om föreningen har ett stort antal medlemmar, måste investeringar och inköp planläggas för att kunna driva verksamheten.

Fakta

Kommun: Hylte kommun

Projektstöd: 376 110 Sek