Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om att utveckla ett ovanligt utegym för STK Goliath med syftet att öka tillgängligheten till fysisk friskvård för fler individer genom strukturerad utomhusträning. Utomhusträningen ska inkludera tyngdlyftning, styrketräning och funktionell träning, liknande den träning som erbjuds inomhus. All utrustning som används ska vara vädertålig för att säkerställa en lång livslängd.

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts genom att bygga och utrusta ett utegym som kan användas för tyngdlyftning, styrketräning och funktionell träning utomhus. Projektet uppstod som en följd av de restriktioner som infördes under Covid-19-pandemin, vilket begränsade användningen av inomhuslokalerna för träning. Eftersom pandemin troligen kommer att vara en faktor under en längre tid, ansåg föreningen att det var viktigt att investera i utomhusträning för medlemmarna.

Föreningen har haft en kraftig ökning av medlemsantalet och vill säkerställa att alla medlemmar har möjlighet att träna. Medlemsavgifterna är låga för att göra friskvård tillgänglig för alla, vilket har resulterat i en stor medlemsbas. För att kunna erbjuda kvalitativ träning och möta efterfrågan behövde föreningen utveckla sina faciliteter.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har skapat flera positiva resultat:

  • Ett utegym har skapats som kompletterar den befintliga verksamheten och möjliggör träning utomhus.
  • Det har blivit en mötesplats för både unga och äldre och bidrar till social inkludering.
  • Projektet har ökat tillgängligheten till fysisk friskvård och möjliggjort strukturerad träning både inom- och utomhus.
  • Antalet träningstillfällen för medlemmarna har ökat, vilket har resulterat i fler medlemmar och minskad trängsel.
  • Samarbetet med fastighetsägare, lokala entreprenörer och leverantörer har bidragit till att projektet kunde genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Projektet har därmed hjälpt föreningen att möta den ökande efterfrågan på träning och friskvård samtidigt som det har skapat en social mötesplats för medlemmarna och förbättrat träningsmöjligheterna både inom- och utomhus.

Fakta

Kommun: Hylte kommun

Projektstöd: 376 110 Sek