Vad handlar projektet om?

Projektet i Unnaryd syftar till att skapa en fysisk mötesplats genom en tillbyggnad av den befintliga Idrottshallen. Tillbyggnaden kommer att innehålla en hall med två padelbanor, entréområde, socialiseringsytor och ett gym. Målet med projektet är att erbjuda en ännu bredare grupp barn och ungdomar möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom olika aktiviteter som kan attrahera människor oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar. Padel och gymverksamheten är valda eftersom de kan engagera hela familjer och underlätta integrationen av ungdomar i samhället.

Hur har projektet genomförts?

Genomförandet av projektet har innefattat flera steg:

  • Erhållande av samtycke från Hylte kommuns (jordägare) och ingående av arrendeavtal för 25 år för ändamålet.
  • Upprättande av budget och finansieringsplan.
  • Framtagande av ritningsunderlag och ansökan om bygglov.
  • Finansiering av projektet.
  • Upphandling och utförande av byggnationen av en stålhall.


Projektet har genomförts av Unnaryds GoIF (Idrottsföreningen) och har involverat flera nyckelpersoner, inklusive projektledare, föreningens ordförande och byggledning.

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har resulterat i byggnationen av en stålhall som inkluderar två padelbanor och ett gym med inriktning på motion, hälsa och rehabilitering. Denna utbyggnad har breddat föreningens verksamhet och möjliggjort för fler människor att delta i aktiviteter som främjar en aktiv och meningsfull fritid.

Projektet har också fått stöd och godkännande från Hylte kommun, och det har skapat förutsättningar för att utveckla sektioner för Padel och Gym inom föreningen.

Sammanfattningsvis har projektet bidragit till att skapa en ny fysisk mötesplats i Unnaryd som gynnar samhällets bredd och inkludering. Det har främjat aktiviteter som är tillgängliga för en bred publik och syftar till att ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid oavsett ålder, kön eller fysiska förutsättningar.

Fakta

Kommun: Hyltebruk

Projektstöd: 1 500 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 1 005 000 SEK
Övrig finansiering från LAG: 495 000 SEK