Unnaryd är ett litet samhälle i Hyltebruks kommuns östra del i Hallands inland som har utvecklats till ett viktigt centrum för turism och entreprenörskap. Under senare år har industrin utvecklats och expanderat på orten som skapat något av en generationsväxling med många nya barnfamiljer, likväl som många nyanlända senare år har bosatt sig här. Då det sker inflyttningar till Unnaryd är verksamheten i Unnaryds GoIF ett enkelt sätt för alla att komma in i samhällets gemenskap och lära känna nya medlemmar.

Projektet kommer att utgöras av en tillbyggnad av den befintliga Idrottshallen. Ombyggnationen kommer innehålla en hall för två stycken padelbanor, entré, socialiserings ytor och gym. Syftet och målsättningen med projektet är att nå en ännu bredare grupp barn och ungdom, att kunna ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom aktiviteter som kan tilltala fler oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar. De breda aktiviteterna Padel och Gym är verksamheter som kan engagera hela familjer och därmed även underlätta integrationen av ungdomarna.

Fakta

Kommun: Hyltebruk

Projektstöd: 1 500 000 Sek

EU-medel samt statlig medel: 1 005 000 SEK
Övrig finansiering från LAG: 495 000 SEK