Hylte hembygdsförening har beviljats projektmedel för att bygga ett utegym i hembygdsparken i Hyltebruk och tillgängliggöra befintliga toalettutrymmen. Projektet syftar till att skapa en gemensam mötesplats för alla.

Projektet vill i ett mångkulturellt samhälle skapa en mötesplats för alla i Lindekullens hembygdspark, detta genom att investera i ett tillgänglighetsanpassat utegym och en scen. Projektet vill väcka ett bredare intresse för hembygdsparken hos unga och hos fler samhällsgrupper. Genom ett utegym vill projektet främja fysisk aktivitet. Då man bygger ett tillgänglighetsanpassat utegym vill man i projektet samtidigt tillgänglighetsanpassa toaletten.

Föreningar och privatpersoner har efterfrågat denna typ av träningsanläggning. Man har sett liknande anläggningar i andra kommuner, till exempel Gislaveds- och Halmstad kommun. Hylte kommun saknar idag utegym av detta slag.

Fakta

Kommun: Hylte kommun

Projektstöd: 650 000 Sek