Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har beviljats projektmedel för att utveckla Landeryds järnvägsmuseum som attraktivt besöksmål och välfungerande arbetsplats.

Projektet syftar till att utveckla Landeryds järnvägsmuseum som attraktivt besöksmål genom investering i och anslutning till kommunalt vatten & avlopp. Genom en sådan skulle standarden höjas på ett påtagligt sätt för såväl museets många besökare som de ideellt arbetande föreningsmedlemmar vilka regelbundet vistas i lokalerna vid löpande underhåll och renovering av äldre lok och vagnar. Projektet leder också till ökad hållbarhet miljömässigt i samband med Tågdagarna, ett årligt evenemang som senast lockade ca 11 000 besökare från regionen, övriga Sverige och turister. Denna effekt uppstår genom att behovet av tillfälligt inhyrda toaletter kan minska, vilket i sin tur reducerar antalet lastbilstransporter i samband med evenemangsdagarna.

I projektet ingår även iordningställande av några ställplatser för husbilar/husvagnar i anslutning till blivande toaletter och duschar, samt förberedelseåtgärder för inkoppling av vattenhäst för ånglokomotiv. Även förbättrad belysning kring lokstallet ingår.

Fakta

Kommun: Hylte kommun

Projektstöd: 574 954 Sek

Utveckling av Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) och lokstall