Namnlös design (43)
Care samlad JPG (för mindre storlekar) (2)

Om projektet

Care OneGoal som finansierades av Europeiskt socialfonden var ett projekt som Lokalt Ledd Utveckling Halland genomförde tillsammans med organisationen Women On Wednesday Halmstad (WOW).

WOW hade under 10 års tid arbetat fram metoden OneGoal, vilket hade varit en effektiv och framgångsrik metod för att hjälpa framförallt invandrarkvinnor att gå från arbetslöshet till arbete. I detta projekt ville vi bidra till att ukrainska flyktingar skulle komma närmare arbetsmarknaden. Vi arbetade tillsammans för att kunna göra skillnad för flera ukrainska kvinnor, barn och män genom att jobba vidare med OneGoal.

Målen i projektet: 

 • 40 deltagare ska ha kommit närmare arbetsmarknaden eller utbildning 
 • 10 deltagare har fått individanpassat stöd med 1:1 coachning enligt OneGoal metoden
 • Kunskap om metodiken OneGoal har spridits till fler aktörer 
DSC_1836
IMG_8702

Vad har projektet bidragit till?

I projektet har vi bidragit till att deltagarna fått ökad kunskap om:

 • det svenska systemet,
 • den svenska arbetsmarknaden i Halland,
 • olika yrken och krav för anställning i olika roller och yrken,
 • arbetskultur på svensk arbetsmarknad,
 • normer, lagar och oskrivna regler på svensk arbetsplats,
 • de horisontella principerna – jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

 

Deltagarna har dessutom:

 • deltagit i språkundervisning i svenska
 • introducerats för personer som själva gått från arbetslöshet till arbete och arbetsgivare,
 • deltagit i workshop inför OneGoal,
 • genomfört sin egen ”WOW-presentation”.

Vilka resultat har projektet skapat?

I projektet har 43 ukrainska flyktingar i åldrarna 18-64 (41 kvinnor och 2 män) deltagit, och resultatet är följande:

 • 12 deltagare fick individanpassat stöd med 1:1 coaching enligt OneGoal-metoden.
 • 5 deltagare har säkrat jobb hittills.
 • En enkät visade att 90% av deltagarna har förbättrat sin svenska.
 • 100% av deltagarna har ökat sitt sociala sammanhang.
 • 95% känner att de har fått verktyg för att närma sig arbetsmarknaden.

Dessa resultat är lovande och indikerar att OneGoal-projektet har haft en positiv inverkan på ukrainska flyktingar i Halland.

Projektet har godkänts av Svenska ESF-rådet som är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden! Medfinansieras av Europeiska unionen. 

Länkar

Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler! 

Om WOW och målgruppen

WOW är idag en plattform där kvinnor från olika bakgrunder, åldrar, socioekonomisk status, religioner och geografiska områden tillsammans med sponsorer och partners främjar yrkesmässig och social integration. Genom att blanda etablerade svenska kvinnor med invandrarkvinnor ger WOW dem möjlighet att bygga upp sitt nätverk, både yrkesmässigt och privat. WOW:s framgång bygger på växelverkan mellan MeetUP, gruppinsatser för att adressera sociala barriärer, och OneGoal, individanpassad 1:1 coachning av deltagarna under en begränsad tid med målet för invandrarkvinnan att gå från arbetslöshet till arbete.

Målgruppen
för projektet är kvinnor och män över 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.