Outdoor bild barn
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Om projektet Destination Åkulla Bokskogar

Kommun: Varberg  Belopp: 891 487 kr

Projektet Destination Åkulla Bokskogar primära mål fokuserar på att främja samarbete och samverkan mellan närings-/föreningsliv, markägare, Visit Varberg och Visit Halland för att utveckla Åkulla Bokskogar som en hållbar outdoordestination. Målet är att öka aktörernas kompetens för att uppnå visionen om Sveriges mest hållbara outdoordestination året runt. Projektet innefattar digitalisering av informationsmaterial, skapande av en övergripande geografisk helhet, och genomförande av den första versionen av "Åkulla veckan". Dessutom har en dialog med politiker och Hallandstrafiken startats för att förbättra kollektivtrafikens hållbarhet och koppla ihop Åkulla Bokskogar med Varberg och Falkenberg.
 
Styrelsen har valt att prioritera projektet på grund av dess mål att omvandla området till en attraktiv familjedestination och uppnå nationell och internationell kännedom. Genom samarbete med flera aktörer strävar projektet också efter att främja ökat entreprenörskap, vilket överensstämmer med insatsområdet Näringslivsutveckling och är i linje med strategins mål.
 
 

 

Länkar till Destination Åkulla Bokskogar

Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler!

Åkulla bokskog
Åkulla person som går
Outdoor bild barn