4h gård
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Förstudie - studiehindrade unga till 4H-gård

Förstudien - studiehindrade unga till 4H-gård, syftar till att undersöka möjligheten att skapa en stödjande miljö för studiehindrade ungdomar. Målet är att utveckla en hållbar modell för lärande och personlig utveckling. Studien kommer att analysera behovet, potentialen och genomförbarheten av detta initiativ med syfte att integrera det i lokalsamhället med stöd från relevanta intressenter som kommuner och utbildningsinstitutioner.