Hamn Unnen Båtklubb_Niels Sörensen (1)
SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Hamn Unnen Båtklubb

Kommun: Hylte Belopp: 414 909 kr

Efter många års diskussioner om en båthamn i Unnaryd är drömmen nu på väg att förverkligas. Hamnen kommer att rensa upp badviken och bli en värdefull resurs för både invånare och företag i området. Den kommer att fungera som en samlingsplats där människor kan mötas, stärka gemenskapen och bidra till ökad trygghet. Planen inkluderar även en grillplats och sittplatser för att främja sociala aktiviteter.

Länkar till Hamn Unnen Båtklubb

Här hittar ni alla länkar till projektets olika sociala kanaler!

Hamn Unnen Båtklubb_Niels Sörensen (1)
Hamn Unnen Båtklubb_Niels Sörensen (1) (1)
Hamn Unnen Båtklubb_Niels Sörensen (1) (1)