SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Mötesplatser för lokala initiativ

Belopp: 70 000kr

Ansök om mikrostöd som ska bidra till skapandet av nya mötesplatser på Hallands landsbygd. Med
mötesplatser menar vi fysiska mötesplatser, men även mötesplatser där många människor möts. Det kan handla om helt nya men också anpassning och utvecklande av befintliga mötesplatser.
Det skulle exempelvis kunna vara:

• Utrustning för samlingslokaler som möbler, musikanläggning, ljus
• Utrustning för mötesplatser utomhus, exempelvis: Utomhusgym, Informationstavla, Marknadsstånd
• Kostnadstäckning för att kunna genomföra mötesevent för bygden så som kulturella event, byafester, loppmarknader

Vem kan söka?

Föreningar, organisationer eller en grupp privatpersoner kan ansöka om mikrostöd som ska all bidra till skapandet av nya mötesplatser på Hallands landsbygd.

När kan man söka?

Närsom, men du kommer få återkoppling först i maj 2024.

Fyll i ansökan och mejla den till info@lluh.se. Du får återkoppling efter maj 2024 om det är något som behöver förtydligas eller kompletteras innan vi ser ansökan som klar. En beslutskommitté från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse beslutar om ansökan godkänds.

Ladda ner ansökan här: