Vad handlar projektet om?

Projektet fokuserar på att skapa ett öppet och mer tolerant samhälle där varje individs potential tas till vara på. Det centrala målet är att hjälpa nyanlända kvinnor att integreras på arbetsmarknaden, och detta görs genom att digitalisera WOWs OneGoal-process. OneGoal är en metod som syftar till att underlätta för icke-arbetande invandrare att komma in på arbetsmarknaden genom att matcha dem med etablerade svenskar och genomföra en 7-stegs process tillsammans.

Fakta
Kommun: Halmstad

Projektägare: Women On Wednesday

Totalt projektstöd: 1 379 052 SEK

EU-medel samt statlig medel: 923 965 SEK
Övrig finansiering från LAG: 455 087 SEK

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser:
413 715 (23,08%)

Hur har projektet genomförts?

Projektet har genomförts i två huvuddelar. Först och främst fortsatte man att testa och utveckla OneGoal-processen genom att följa ytterligare 20 Agent-Kandidat-par som genomgick processen. Samtidigt skapade man ett digitalt bibliotek som innehåller manualer för OneGoal-processen. Dessa manualer inkluderar de befintliga Agent- och Kandidatmanualerna samt två nya manualer som är anpassade för företagsanvändning under arbetstid, kallade "Corporate OneGoal manual".

Projektet involverade samarbeten med 31 Kandidater och 20 Agenter som genomgick OneGoal-processen. Det inkluderade även samarbete med arbetsgivare som anställde Kandidaterna och utbildningsinstanser som antog dem

Vilka resultat har projektet skapat?

Projektet har genererat imponerande resultat:

  • De digitala manualerna har förenklat förklaringen och följande av OneGoal-processen, både för organisationen och deltagarna. De har gjort materialet mer interaktivt och skalbart.
  • Av de 31 Kandidater som använde de digitala manualerna fick 23 personer arbete, medan 4 började en yrkesutbildning och 5 fortsatte att arbeta med WOW. Detta motsvarar en anställningsgrad på 74%, och majoriteten av dem fick heltidsanställningar.
  • Projektet vann "The European Leader Award for Gender Equality" och gavs möjlighet att presentera resultaten på en internationell konferens. Detta har lett till ökad synlighet och samarbeten, inklusive samtal med EU och Al Jazeera i Qatar.
  • Projektet har skapat samarbeten med Halmstads Kommun och företag som TENT, Barilla och Hennes & Mauritz. Det har också säkerställt finansiering för WOWs fortsatta arbete genom IOP.


Sammanfattningsvis har projektet inte bara digitaliserat och förbättrat OneGoal-processen utan även haft en positiv inverkan på sysselsättningen, samarbeten och erkännande på internationell nivå. Det har framgångsrikt bidragit till att skapa ett mer öppet och tolerant samhälle där individernas potential uppmärksammas och utnyttjas.