Våxtorp, i södra Hallands inland, har drygt 1000 invånare och ett rikt näringslivs- och serviceutbud. Orten är belägen vid natursköna Hallandsåsen. Landskapet är varierande och bjuder på skog, ängs- och åkermark, sjöar och vattendrag. Våxtorp har ett rikt frilufts- och föreningsliv. Utmärkande för orten är dess utbud av cykelaktiviteter. Här finns möjlighet att utöva olika typer av cykling, exempelvis mountainbike, downhill, enduro, BMX, gravelbike och landsvägscykling. Den omväxlande naturen, Hallandsåsens kupering och de många småvägar som omger byn skapar mycket goda förutsättningar för cykelaktiviteter och för utveckling av Våxtorp som cykeldestination. Våxtorps närhet till kusten (Båstad, Mellbystrand och Halmstad) samt läget i förhållande till Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn är dessutom mycket gynnsamt för utveckling av cykelturism.

Vad handlar projektet om?

Projekt Förstudie Cykeldestination Våxtorp har initierats av det lokala näringslivet och offentliga aktörer. Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Projektet ska bidra till kompetensutveckling och ökad lokal samverkan, stärka samspelet mellan det lokala näringslivet och offentlig kommunal och regional verksamhet, samt mellan staden Halmstad och cykeldestinationen Våxtorp.

Projektet ska även initiera en process med mål att märka upp en mountainbikeled enligt den nya process för uppmärkning av mountainbikeleder som nyligen publicerats i handledningen ”Turism på annans mark”, utgiven av LRF och Naturturismföretagen i samarbete med Visit Dalarna och Sveriges Jordägareförbund.

Hur har projektet genomförts?

I projektet har en förstudie producerats, den beskriver förutsättningar och utmaningar för destinationsutveckling samt framgångsfaktorer. En del av studien diskuterar samverkan mellan staden Halmstad och landsbygdssamhället Våxtorp. Förstudien har använts som underlag för deras workshops och blir underlag för vidare utvecklingsarbete. I förstudien har de gjort cirka 15 dokumenterade intervjuer och samtal med representanter från lokalt näringsliv och föreningsliv, offentliga aktörer, destinationsbolag (Halmstad och Båstad) och markägare.

 

Som en del i arbetet med förstudien har de också gjort omvärldsbevakning och tagit del av rapporter från relevanta projekt och utredningar. De har även deltagit på ett digitalt seminarium om Kottabergsprojektet (2021-02-09) som arrangerades av Nora Kommun och BikeInBergslagen samt gjort ett digitalt studiebesök på Svartbäcksmåla Aktivitetsområde, Nybro kommun där de mötte tjänstemän från Nybro Kommun och Region Kalmar Län (2021-02-16). Delar av projektgruppen deltog på Region Hallands seminarieserie om Turism på annans mark under första kvartalet 2021. Under projektet har de haft ett antal mindre möten i olika konstellationer som resulterat i att nya relationer och nätverk har skapats. De har genomfört tre öppna workshops under projekttiden. Mellan 15-30 personer har medverkat på dessa möten.

Vilka resultat har projektet skapat?

De har tagit fram en förstudie som beskriver förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination och som blir underlag för framtida utvecklingsarbete. De har kompetensutvecklat sig inom destinationsutveckling och tagit del av erfarenhet från andra destinationer och därmed ökat vår förmåga att utveckla Våxtorp som cykeldestination. De har också analyserat och diskuterat möjligheter för samarbete mellan staden Halmstad och landsbygden, det vill säga företag och föreningar i Våxtorp. De har skapat relationer och kontaktvägar mellan Destination Halmstad och lokala aktörer i Våxtorp. De har introducerats till handledningen Turism på annans mark och reflekterat över och diskuterat hur vi kan nyttja handledningen i vårt framtida arbete med att utveckla cykelleder. De har bland annat ökat vår kunskap om de olika stegen i processen och tagit del av exempel på avtal och överenskommelser. Det innebär att vår förmåga att driva lyckade processer kopplat till cykelutveckling förbättrats.

 

De har diskuterat, identifierat, prioriterat, beskrivit och förankrat de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla Våxtorp som cykeldestination. Detta arbete leder till en genomförandefas där de genom olika initiativ arbetar vidare med de olika framgångsfaktorerna. Av de fyra framgångsfaktorer som identifierades som viktigast, har det redan tagits initiativ till att arbeta vidare med tre framgångsfaktorer; fördjupad samverkan och ökad kunskap, utveckling av grus- och vägcykling samt ökad kunskap om allemansrätten och hur
cyklister gör rätt på landsbygden.

FAKTA 

Kommun: Laholm

Summa finansiering: 197 490 kronor

Lokalt Ledd Utveckling Halland: 65 172 kronor
Regional- och socialfondsprogrammet: 132 318 kronor