BEVILJADE PROJEKT

Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss. Viktigt är att försöka inordna era projekt under något av våra övergripande insatsområden:

HELA HALLAND

Unnaryds padel och gymLÄS MER
Landsbygdsfonden

TILLBYGGNAD PADELHALL OCH GYM

Ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom aktiviteter som kan tilltala fler, oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar.

Digitala hembygdsvandringar i Halland2 (002)LÄS MER
Landsbygdsfonden

DIGITALA HEMBYGDSVANDRINGAR

Digitalisering av bygders spännande historier så att besökare och turister kan ta del av berättelserna via QR-kod, när de själva väljer att komma på besök.

kaboompics_Melting ice on the lake in winter at sunsetLÄS MER
Landsbygdsfonden

FRILUFTSLIV GUDMUNDARED

Projektet syftar till att stärka området runt sjön Gunnarsjön i Gudmundared genom att skapa mötesplatser för boende i områden likväl turister.

kaboompics_Ear of grainLÄS MER
Landsbygdsfonden

ETT ANNAT SÄTT ATT LEVA

Projektet syftar till att utveckla en hållbar och social boendegemenskap samt näringsverksamhet på landsbygden.

ladugårdLÄS MER
Landsbygdsfonden

SOMMARCAFÉ OCH GÅRDSBUTIK PÅ KILAGÅRD

De vill inspirera till att äta mer lokalt och samtidigt öka förståelsen för ekologisk odling.

HeliosLÄS MER
Regionalfonden

AVSALTNING MED HJÄLP AV RESTVÄRME FRÅN TUNGA INDUSTRIER

Projektet syftar till att stärka södra Hallands vattenförsörjning och kommersialisera en ny teknik genom pilotanläggning 2.0.

Båt ISALÄS MER
Landsbygdsfonden

LADDSTATION FJÄRÅS BRÄCKA

Projektet har i syfte att tillhandahålla en laddstation för att miljövänliga ISA ska kunna vara ute till sjöss en längre tid.

beskuren wakeboardLÄS MER
Landsbygdsfonden

PROJEKT UTVECKLA OCH TILLGÄNGLIGHETSANPASSA HALMSTAD WAKEPARK

Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa och energi-omställa sin anläggning.

beskuren cykelutveckling våxtorpLÄS MER
Regionalfonden

PROJEKT FÖRSTUDIE CYKELDESTINATION VÅXTORP

Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination.

WOW OneGoal svartvitLÄS MER
Socialfonden

PROJEKT DIGITALISERING AV WOWS ONEGOAL

Projektet handlar om att utveckla och digitalisera WOW OneGoal genom att genomföra fler processer samt skapa ett digitalt bibliotek.

lokalamatLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

INTERNATIONELLT SAMARBETE FÖR LOKALA MATRÅVAROR

Projektet är en förstudie för att undersöka intresset för att delta i ett transnationellt samarbete angående lokalt producerad mat med inriktning mot fisk och maritima miljöer.

derome beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV DEROME TRÄ & NOSTALGIMUSEUM

Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en imponerande mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.

hemesterbussenLÄS MER
Regionalfonden

HEMESTERBUSSEN

Kungsbacka kommun planerar att, tillsammans med ett bussbolag, köra en busstur som gör det möjligt för invånarna att besöka Kungsbackas största natur- och kulturmiljöer.

fiskebatenLÄS MER
Havs & Fiskeri- fonden

FISKEBÅT, ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRÄNDRA TILL TVÅMANNABÅT

Projektet är att bygga om en enmans fiskebåt till en tvåmans och samtidigt ge möjlighet till att ta med turister.

gardsbageriet idala3LÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV GÅRDSBAGERIET I IDALA

Gårdsbageriet i Idala är ett hantverksbageri med en liten cafédel. Genom projektet vill de nu bygga ut för att kunna ta emot större sällskap och arrangera musik- & marknadsevent mm.

beskuren folkhemmetLÄS MER
Regionalfonden

STUDIO FOLKHEMMET I UNNARYD

Projektet vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm.

destination ingelandLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION INGELAND

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

akturenLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅKULLA EXPRESS

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

buabryggaLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BUA BRYGGA

Bua Brygga är en förstudie där projektet ska undersöka möjligheterna för uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra som besöker Bua.

strandokulturLÄS MER
Landsbygdsfonden

STRAND OCH KULTUR I LAHOLM

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar skapa en mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

kvibilleLÄS MER
Landsbygdsfonden

KULTURARVET I KVIBILLE

Kvibille har en månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet vill locka besökare till bygden samt informera Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.

ekonomiLÄS MER
Regionalfonden

EKONOMI OCH ARBETSLEDNING I LANDSBYGDSFÖRETAGET

Utbildning i ekonomi och arbetsledning för företagare och deras anställda på landsbygden med betoning på unga och nystartade.

bygdevardarnaLÄS MER
Landsbygdsfonden

BYGDEVÅRDARNA KULTURMILJÖ TURISM 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

flygplatserLÄS MER
Regionalfonden

NÄTVERK FÖR FLYGPLATSER FÖRSTUDIE

Projektet är en förstudie för att undersöka om ett samarbetsprojekt som har till syfte att skapa nätverk för flygplatser är något som Halland kan dra nytta av.

grimetonLÄS MER
Landsbygdsfonden

TOPPLÄGE

Projektet syftar till att öka antal besökare på Världsarvet Grimeton. Det handlar om att tillgängliggöra tidigare icke publika områden.

gurkörtLÄS MER
Landsbygdsfonden

EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

Projektet vill utveckla biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering och...

salarnaLÄS MER
Havs -och fiskerifonden

KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

KONCEPTUTVECKLING FÖR KOMPETENSUTVECKLING I LIVSMEDELSSEKTORN

Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag.

mysterietLÄS MER
Landsbygdsfonden

MYSTERIET I SVARTRÅ

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten.

outwestLÄS MER
Landsbygdsfonden

OUTWEST

Outwest är ett projekt med metodutveckling och investeringar, i syfte att öka tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för besökare och invånare. Projektet vill säkerställa att friluftslivet finns tillgängligt för besökare och invånare i Varbergs kommun även i framtiden.

vebroLÄS MER
Landsbygdsfonden

VESSIGE BIOGAS

I området kring Vessige finns ett flertal lantbruk med djurhållning och tillgången på gödsel är därmed god. Gödsel är en råvara som kan användas för lokal produktion av förnybar energi.

smakapatvaakerLÄS MER
Landsbygdsfonden

SMAKA PÅ TVÅÅKER

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

atranLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄTRANS NEDRE FISKEVÅRDSOMRÅDE

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet.

piggabodaLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÄRANDE OCH INNOVATION

Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Leader Linné Småland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader.

wowLÄS MER
Regionalfonden

WOWS ONE GOAL

Women On Wednesday (WOW) har beviljats stöd för att dokumentera och validera WOWs process ”One Goal” för att hitta ett sätt att så effektivt som möjligt få ut icke-arbetande invandrare i jobb.

teaterprojektLÄS MER
Landsbygdsfonden

LOKALT TEATERPROJEKT I KOMBINATION MED ETT RESTAURANGUTBUD BASERAT PÅ LOKALA SPECIALITETER

Projektet vill genom en interaktiv teaterföreställning som pågår under en eftermiddags/kvällsmåltid där gästerna deltar i pjäsen, stärka orten som livsplats och skapa nya och utvecklade arbetstillfällen på orten.

kudLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUD- KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland.

fiskLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

MER FISK PÅ LAND I HALLAND

Fiskodling har traditionellt sett varit placerad i öppet vatten (älvar, sjöar, hav etc.) men genom ny teknik är det möjligt att placera fisk- och tillhörande grönsaksodlingar var som helst, oberoende av var närmaste stora vattendrag ligger.

csaLÄS MER
Landsbygdsfonden

CSA VARBERG

Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet dvs. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

gronarenaLÄS MER
Landsbygdsfonden

GRÖN ARENA TILLVÄXT PRIMÄRPRODUKTION

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling.

asa kustpromenadLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅSA KUSTPROMENAD

Projektet vill knyta samman Åsas alla badvikar med en enklare form av kuststig som ansluter till den befintliga vegetationen och bergsformationerna på ett väl bearbetat och anpassat sätt.

immigrantLÄS MER
Landsbygdsfonden

IMMIGRANT INTEGRATION INTO RURAL AREAS

Lokalt Ledd Utveckling Halland samarbetar med Integration Halland i ett internationellt samverkansprojekt för integration på landsbygden. I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och Finland oss i Hylte för att skriva på avtalet.

ungihallandLÄS MER
Landsbygdsfonden

UNG I HALLAND

Ung i Halland är ett projekt som syftar till att övergripande stärka entreprenörskapet och det lokala engagemanget hos unga mellan 13-25 år.

kungjoledernaLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSJÖLEDERNA- UTVECKLING AGNBÄCK

Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare.

teamwedreamLÄS MER
Landsbygdsfonden

TEAMWEDREAM

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.

sportfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

SPORTFISKETURSIM - UTVECKLING

Projektet går ut på att skapa ett underlag som är betydligt mer informativt och enkelt att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten som finns runt Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination Falkenbergs nya hemsida.

onneslussLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÖNNE SLUSS

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

skateparken beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

SKATEPARK ÖRNATORGET

Projektet vill etablera en skatepark i Hyltebruk med placering på Örnatorget intill den nya fritidsgården. Den nya skateparken ska vara en samlingsplats där alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund kan samlas på lika villkor.

doulaLÄS MER
Socialfonden

DOULA OCH KULTUROLK- HALLANDS MÖTESPLATSER

Projektet vill skapa mötesplatser för kvinnor och män och därmed skapa en trygg och välkomnande plats för integration. Kulturtolksdoulorna får ett stort förtroende och blir en förebild för kvinnorna.

ett utvecklat fiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

hästLÄS MER
Landsbygdsfonden

HÄSTFÖRETAG I AHLA

Laholms ryttarförening vill skapa en ny mötesplats i Laholm med en målgrupp som intresserar sig för hästar och hästsport. Vidare kommer den nya mötesplatsen att erbjuda en träffpunkt för övriga invånare i kommunen där det kommer att arrangeras aktiviteter som inte enbart är hästrelaterade vilket är ett innovativt koncept som är nytt för Halland.

alenibolmenLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ÅLEN I BOLMEN - UNDERSÖKNINGSPROGRAM 2018-2020

Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli.

arstad aktivitetshusLÄS MER

ÅRSTAD AKTIVITETSHUS

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna.

4HLÄS MER
Landsbygdsfonden

4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

mat moten miljoLÄS MER
Landsbygdsfonden

MAT, MÖTEN, MILJÖ- ODLINGSTRÄDGÅRD FÖR LÄRANDE OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö.

bonadsmuseumLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV BONADSMUSEUM UNNARYD

Hembygdsföreningen i Unnaryd har sedan 1985 drivit ett museum för bonadsmåleri där det förvaltats en viktig del av Hallands kulturarv.

vilandsbyggareLÄS MER
Landsbygdsfonden

VI LANDSBYGGARE HALLAND

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

PRODUCENTEN- MATENS HJÄLTAR

Destination Falkenberg AB har beviljades stöd för att ta fram 10 filmer där Lisa Lemke (känd Tv-kock) intervjuar producenter, från Falkenberg och resten av Halland, om deras råvaror och yrkesstolthet.

crowdforregionLÄS MER
Regionalfonden

CROWD4REGIONS

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.

crowdfundingLÄS MER
Socialfonden

CROWDFUNDING HALLAND

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

AVSLUTADE PROJEKT

Dessa projekt har blivit beviljade, genomförda och avslutade.

aretisorbyLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÅRET I SÖRBY

Vägen till omställning går genom hjärtat. Sambruk är en fantastisk socialekologisk innovation där människor återupptäcker bygemenskap, demokrati, självhushållning och visar vägen till en hållbar framtid i praktiken.

falkenbergmatdagarLÄS MER
Regionalfonden

FALKENBERGS MATDAGAR

I september 2016 genomfördes för första gången Falkenbergs matdagar – ett tredelat event som ska sätta Falkenberg på matkartan, skapa en reseanledning för turister samt öka Falkenbergarens och Hallänningens identitet kopplat till mat och dryck från jord till bord.

yrkesfiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

BEVARA YRKESFISKET I HALLAND

Havs- och Kustfiskarna ska genomföra en förstudie under första halvåret 2017, samla yrkesfisket i Halland och fastställa en färdplan hur man ska gå vidare med ett huvudprojekt fram till år 2020.

broaoverLÄS MER
Regionalfonden

BROA ÖVER

Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet.

FORSTUDIELÄS MER

FÖRSTUDIE INTERNATIONELLT UTBYTE RUNT BESÖKSNÄRING OCH INTEGRATION

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden som är entreprenörskap och innovation, besöksnäring (vandring, cykel), samhällsutveckling och byutveckling (ungdomar, integration).

radiostationenLÄS MER
Regionalfonden

GLOKAL MAT

Projektet vill genom en förstudie utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden, där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

varbyvarframtidLÄS MER
Landsbygdsfonden och Socialfonden

VÅR BY VÅR FRAMTID

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

VASTERHAVSVECKANLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

VÄSTERHAVSVECKAN

Vi tror att landsbygdsutveckling är som bäst när det är aktörerna i en bygd som själva kommer med idéerna och driver dem. Det är dem som vet vad som behövs, vad som kan utvecklas och hur det ska göras.

KRABBFISKELÄS MER
Havs- och fiskerifonden

KRABBFISKEBRYGGA

AB Båtfjordens hamn ska bygga en Krabbfiskebrygga till barn i åldern 4-12 år. Det finns få aktiviteter för den yngre målgruppen vid hamnen och krabbfiske har alltid fascinerat barn i alla åldrar.

KUNGSBACKA-BY-LÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSBACKA BY JRNL

Projektet vill prova ett innovativt sätt att marknadsföra kommunen i tätt samarbete mellan unga, drivna företagare och kommunen.