BEVILJADE PROJEKT

Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss. Viktigt är att försöka inordna era projekt under något av våra övergripande insatsområden:

HELA HALLAND

kaboompics_Beautiful pink flowers in a bicycle basketLÄS MER
Landsbygdsfonden

STIGCYKLING I ÅKULLA

Projektet handlar om att skapa en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister.

Stråvalla badbrygga 3D ritningLÄS MER
Landsbygdsfonden

BADBRYGGA STRÅVALLA STRAND

Projektet handlar om att anlägga en brygga tillgänglig för funktionsvarierade. Dessutom skapar bryggan bra förutsättningar för simundervisning och livräddning.

STK Goliath UtomhusgymLÄS MER
Landsbygdsfonden

STK GOLIATH UTOMHUSGYM

Projektet handlar om att bygga ett ovanligt utegym. Tanken är att medlemmarna ska kunna träna tyngdlyftning, styrka och funktionell träning utomhus.

IndustrihampaLÄS MER
Landsbygdsfonden

INDUSTRIHAMPA

Detta projekt har som mål att odla och förädla ekologisk industrihampa. Projektet handlar också om att öka den allmänna kunskapen om grödan och dess produkter.

Cykla på landsbygden – hållbar cykelturismLÄS MER
Landsbygdsfonden

CYKLA PÅ LANDSBYGDEN - HÅLLBAR CYKELTURISM

Projektet handlar om att hjälpa cyklister att göra rätt när de cyklar på landsbygden. Detta ska ske genom ett kommunikationspaket. Paketet ska användas av företag och föreningar i Laholms kommun.

Djäknegårdens honung och binLÄS MER
Landsbygdsfonden

DJÄKNEGÅRDENS HONUNG OCH BIN

Andrea Wallroth driver idag Djäknegårdens honung. Projektet handlar om att utveckla en butik och ett cafe på temat honung.

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNGLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNG

Projektet handlar om att göra Löftadalens inland tillgänglig för cykling och vandring. Projektet skapar en sammanhängande led genom ett stort område på mer än 40 km.

Fasaden Coworking UllaredLÄS MER
Regionalfonden

COWORKING ULLARED

Projektet handlar om att skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared.

Unnaryds padel och gymLÄS MER
Landsbygdsfonden

TILLBYGGNAD PADELHALL OCH GYM

Ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom aktiviteter som kan tilltala fler, oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar.

gardsbageriet idala3LÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV GÅRDSBAGERIET I IDALA

Gårdsbageriet i Idala är ett hantverksbageri med en liten cafédel. Genom projektet vill de nu bygga ut för att kunna ta emot större sällskap och arrangera musik- & marknadsevent mm.

Digitala hembygdsvandringar i Halland2 (002)LÄS MER
Landsbygdsfonden

DIGITALA HEMBYGDSVANDRINGAR

Digitalisering av bygders spännande historier så att besökare och turister kan ta del av berättelserna via QR-kod, när de själva väljer att komma på besök.

kaboompics_Melting ice on the lake in winter at sunsetLÄS MER
Landsbygdsfonden

FRILUFTSLIV GUDMUNDARED

Projektet syftar till att stärka området runt sjön Gunnarsjön i Gudmundared genom att skapa mötesplatser för boende i områden likväl turister.

beskuren folkhemmetLÄS MER
Regionalfonden

STUDIO FOLKHEMMET I UNNARYD

Projektet vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm.

kaboompics_Ear of grainLÄS MER
Landsbygdsfonden

ETT ANNAT SÄTT ATT LEVA

Projektet syftar till att utveckla en hållbar och social boendegemenskap samt näringsverksamhet på landsbygden.

ladugårdLÄS MER
Landsbygdsfonden

SOMMARCAFÉ OCH GÅRDSBUTIK PÅ KILAGÅRD

De vill inspirera till att äta mer lokalt och samtidigt öka förståelsen för ekologisk odling.

HeliosLÄS MER
Regionalfonden

AVSALTNING MED HJÄLP AV RESTVÄRME FRÅN TUNGA INDUSTRIER

Projektet syftar till att stärka södra Hallands vattenförsörjning och kommersialisera en ny teknik genom pilotanläggning 2.0.

Båt ISALÄS MER
Landsbygdsfonden

LADDSTATION FJÄRÅS BRÄCKA

Projektet har i syfte att tillhandahålla en laddstation för att miljövänliga ISA ska kunna vara ute till sjöss en längre tid.

beskuren wakeboardLÄS MER
Landsbygdsfonden

PROJEKT UTVECKLA OCH TILLGÄNGLIGHETSANPASSA HALMSTAD WAKEPARK

Halmstad Wakeboardklubb har beviljats stöd för att tillgänglighetsanpassa och energi-omställa sin anläggning.

beskuren cykelutveckling våxtorpLÄS MER
Regionalfonden

PROJEKT FÖRSTUDIE CYKELDESTINATION VÅXTORP

Syftet är att studera och analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla Våxtorp som cykeldestination.

WOW OneGoal svartvitLÄS MER
Socialfonden

PROJEKT DIGITALISERING AV WOWS ONEGOAL

Projektet handlar om att utveckla och digitalisera WOW OneGoal genom att genomföra fler processer samt skapa ett digitalt bibliotek.

derome beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV DEROME TRÄ & NOSTALGIMUSEUM

Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en imponerande mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

KONCEPTUTVECKLING FÖR KOMPETENSUTVECKLING I LIVSMEDELSSEKTORN

Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag.

hemesterbussenLÄS MER
Regionalfonden

HEMESTERBUSSEN

Kungsbacka kommun planerar att, tillsammans med ett bussbolag, köra en busstur som gör det möjligt för invånarna att besöka Kungsbackas största natur- och kulturmiljöer.

bygdevardarnaLÄS MER
Landsbygdsfonden

BYGDEVÅRDARNA KULTURMILJÖ TURISM 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

gurkörtLÄS MER
Landsbygdsfonden

EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

Projektet vill utveckla biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering och...

destination ingelandLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION INGELAND

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

salarnaLÄS MER
Havs -och fiskerifonden

KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området.

piggabodaLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÄRANDE OCH INNOVATION

Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Leader Linné Småland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader.

smakapatvaakerLÄS MER
Landsbygdsfonden

SMAKA PÅ TVÅÅKER

Genom projektet vill föreningen Positiva Tvååker behålla och förbättra en levande landsbygd. Detta med hjälp av att marknadsföra Tvååkers befintliga småföretag inom besöksnäring och livsmedelsproduktion och på så sätt öka kunskap och tillgänglighet samt visa vad landsbygden har att erbjuda.

gronarenaLÄS MER
Landsbygdsfonden

GRÖN ARENA TILLVÄXT PRIMÄRPRODUKTION

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling.

kudLÄS MER
Landsbygdsfonden

KUD- KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland.

atranLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

UTVECKLINGS- OCH FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄTRANS NEDRE FISKEVÅRDSOMRÅDE

Projektet ska ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan och en webbbaserad portal. Utvecklings- och förvaltningsplanen ska fungera som ett underlag och en katalysator i utvecklingen av den gemensamma stad- och landsbygdsresursen fiskevattnet.

onneslussLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÖNNE SLUSS

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

4HLÄS MER
Landsbygdsfonden

4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

arstad aktivitetshusLÄS MER

ÅRSTAD AKTIVITETSHUS

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna.

ett utvecklat fiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

mat moten miljoLÄS MER
Landsbygdsfonden

MAT, MÖTEN, MILJÖ- ODLINGSTRÄDGÅRD FÖR LÄRANDE OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö.

alenibolmenLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ÅLEN I BOLMEN - UNDERSÖKNINGSPROGRAM 2018-2020

Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli.

vilandsbyggareLÄS MER
Landsbygdsfonden

VI LANDSBYGGARE HALLAND

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

csaLÄS MER
Landsbygdsfonden

CSA VARBERG

Projektet CSA Varberg ska hjälpa företag att vidareutvecklas genom att starta en konsumentstödd verksamhet dvs. Community Supported Agriculture-företag (CSA), samt hjälpa ytterligare personer som vill starta upp CSA-företag.

crowdfundingLÄS MER
Socialfonden

CROWDFUNDING HALLAND

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

crowdforregionLÄS MER
Regionalfonden

CROWD4REGIONS

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.