BEVILJADE PROJEKT

Här visar vi upp de projekt som blivit beviljade hos oss. Viktigt är att försöka inordna era projekt under något av våra övergripande insatsområden:

HELA HALLAND

Projekt HemmaJord - Pernilla AlexanderssonLÄS MER
Landsbygdsfonden

BESÖKSMÅL HEMMAJORD

Projektet syftar till att utveckla en småskalig grönsaksodling så att den blir tillgänglig för besökare, en ny mötesplats för lokalbefolkning, turister och företag.

Flammabyggets Gille och eventLÄS MER
Landsbygdsfonden

FLAMMABYGGETS GILLE OCH EVENT

Projektet vill utveckla en ny mötesplats för alla åldrar oavsett kulturell bakgrund.

Smarta byarLÄS MER
Landsbygdsfonden

SMARTA LANDSBYGDER

Projektet vill lyfta Hallands bygdeutveckling ett steg vidare och ta reda på hur man kan arbeta med smarta landsbygder.

Catfish - Joakim TellLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

CATFISH

Catfish tänker projektet använda modern teknik för vattenövervakning.

kaboompics_Coast of the Black Sea, Sunny Beach, BulgariaLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

FISKEVÅRDSPLAN FÖR SJÖN BOLMEN

Projektet syftar till att få kunskap om fiskbestånden i sjön Bolmen genom provfiske.

Emelie Victorin - AVE KafferosteriLÄS MER
Landsbygdsfonden

AVE KAFFEROSTERI

Med ett kafferosteri vill AVE kultur AB ge sina kunder en större upplevelse.

Kungsgärdets Byaodling_ideskiss 2022-01-14_white-01LÄS MER
Landsbygdsfonden

KUNGSGÄRDETS BYAODLING

Projektet vill fånga upp det ökade intresset för att odla sin egen mat.

TräningskorLÄS MER
Landsbygdsfonden

FRÅN PAY TO PLAY

GoIF Ginsten har beviljats projektmedel för att utveckla en modern mötesplats för rörelse och relationer.

Utveckling av Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) och lokstallLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV LANDERYDS JÄRNVÄGSMUSEUM OCH LOKSTALL

Projektet syftar till att utveckla Landeryds järnvägsmuseum som attraktivt besöksmål och välfungerande arbetsplats.

Destination Norr om Varberg bildLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION NORR OM VARBERG

Projektet har till syfte att sätta destinationen ”Norr om Varberg” på kartan. Genom att erbjuda företag kompetensutveckling och arbeta för mer samarbeten mellan företagen och ökad kunskap om varandra vill man stärka företagen och bygden.

Utegym och handikappanpassad toalettLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTEGYM OCH HANDIKAPPANPASSAD TOALETT

Projektet handlar om att bygga ett utegym i hembygdsparken i Hyltebruk och tillgängliggöra befintliga toalettutrymmen.

Okome EkobyLÄS MER
Landsbygdsfonden

OKOME EKOBY

Okome Köinge Svartrå Bygdeutvecklingsråd har beviljats projektmedel för att undersöka möjligheten för att utveckla en ekoby i Okome.

kaboompics_Beautiful pink flowers in a bicycle basketLÄS MER
Landsbygdsfonden

STIGCYKLING I ÅKULLA

Projektet handlar om att skapa en stigcykelled som är anpassad för både nybörjare och erfarna cyklister.

STK Goliath UtomhusgymLÄS MER
Landsbygdsfonden

STK GOLIATH UTOMHUSGYM

Projektet handlar om att bygga ett ovanligt utegym. Tanken är att medlemmarna ska kunna träna tyngdlyftning, styrka och funktionell träning utomhus.

Stråvalla badbrygga 3D ritningLÄS MER
Landsbygdsfonden

BADBRYGGA STRÅVALLA STRAND

Projektet handlar om att anlägga en brygga tillgänglig för funktionsvarierade. Dessutom skapar bryggan bra förutsättningar för simundervisning och livräddning.

IndustrihampaLÄS MER
Landsbygdsfonden

INDUSTRIHAMPA

Detta projekt har som mål att odla och förädla ekologisk industrihampa. Projektet handlar också om att öka den allmänna kunskapen om grödan och dess produkter.

Cykla på landsbygden – hållbar cykelturismLÄS MER
Landsbygdsfonden

CYKLA PÅ LANDSBYGDEN - HÅLLBAR CYKELTURISM

Projektet handlar om att hjälpa cyklister att göra rätt när de cyklar på landsbygden. Detta ska ske genom ett kommunikationspaket. Paketet ska användas av företag och föreningar i Laholms kommun.

Djäknegårdens honung och binLÄS MER
Landsbygdsfonden

DJÄKNEGÅRDENS HONUNG OCH BIN

Andrea Wallroth driver idag Djäknegårdens honung. Projektet handlar om att utveckla en butik och ett cafe på temat honung.

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNGLÄS MER
Landsbygdsfonden

LÖFTALEDEN – EN HÅLLBAR RESA GENOM LÖFTAÅNS DALGÅNG

Projektet handlar om att göra Löftadalens inland tillgänglig för cykling och vandring. Projektet skapar en sammanhängande led genom ett stort område på mer än 40 km.

Fasaden Coworking UllaredLÄS MER
Regionalfonden

COWORKING ULLARED

Projektet handlar om att skapa en gemensam mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd, genom ett CoWorking Space i Ullared.

Unnaryds padel och gymLÄS MER
Landsbygdsfonden

TILLBYGGNAD PADELHALL OCH GYM

Ge fler möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom aktiviteter som kan tilltala fler, oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar.

gardsbageriet idala3LÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV GÅRDSBAGERIET I IDALA

Gårdsbageriet i Idala är ett hantverksbageri med en liten cafédel. Genom projektet vill de nu bygga ut för att kunna ta emot större sällskap och arrangera musik- & marknadsevent mm.

Digitala hembygdsvandringar i Halland2 (002)LÄS MER
Landsbygdsfonden

DIGITALA HEMBYGDSVANDRINGAR

Digitalisering av bygders spännande historier så att besökare och turister kan ta del av berättelserna via QR-kod, när de själva väljer att komma på besök.

kaboompics_Melting ice on the lake in winter at sunsetLÄS MER
Landsbygdsfonden

FRILUFTSLIV GUDMUNDARED

Projektet syftar till att stärka området runt sjön Gunnarsjön i Gudmundared genom att skapa mötesplatser för boende i områden likväl turister.

beskuren folkhemmetLÄS MER
Regionalfonden

STUDIO FOLKHEMMET I UNNARYD

Projektet vill bygga om en befintlig lokal till en samlingslokal för verksamheter som konserter, yoga, skivinspelning och föreläsning mm.

kaboompics_Ear of grainLÄS MER
Landsbygdsfonden

ETT ANNAT SÄTT ATT LEVA

Projektet syftar till att utveckla en hållbar och social boendegemenskap samt näringsverksamhet på landsbygden.

ladugårdLÄS MER
Landsbygdsfonden

SOMMARCAFÉ OCH GÅRDSBUTIK PÅ KILAGÅRD

De vill inspirera till att äta mer lokalt och samtidigt öka förståelsen för ekologisk odling.

Båt ISALÄS MER
Landsbygdsfonden

LADDSTATION FJÄRÅS BRÄCKA

Projektet har i syfte att tillhandahålla en laddstation för att miljövänliga ISA ska kunna vara ute till sjöss en längre tid.

derome beskurenLÄS MER
Landsbygdsfonden

UTVECKLING AV DEROME TRÄ & NOSTALGIMUSEUM

Derome Trä- och Nostalgimuseum har samlat en imponerande mängd föremål i snart 30 år. Projektet vill tillgängliggöra museets samlingar och modernisera utställningarna för att på så viss locka fler besökare.

matenshjltarLÄS MER
Regionalfonden

KONCEPTUTVECKLING FÖR KOMPETENSUTVECKLING I LIVSMEDELSSEKTORN

Bakgrunden till projektet är att det på landsbygden utvecklas allt fler småskaliga förädlingsföretag inom livsmedelssektorn. Detta är ofta företagare som startar från grunden, inte sällan jordbruksföretag.

WOW OneGoal svartvitLÄS MER
Socialfonden

PROJEKT DIGITALISERING AV WOWS ONEGOAL

Projektet handlar om att utveckla och digitalisera WOW OneGoal genom att genomföra fler processer samt skapa ett digitalt bibliotek.

bygdevardarnaLÄS MER
Landsbygdsfonden

BYGDEVÅRDARNA KULTURMILJÖ TURISM 2020

Syftet med projektet är att med hjälp av bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar.

gurkörtLÄS MER
Landsbygdsfonden

EKOSYSTEMTJÄNSTER PÅ PLÖNNINGE

Projektet vill utveckla biodlingen, medverka till friskare bin och öka kunskaperna hos biodlare. Projektet vill också öka kunskapen om pollinering och...

destination ingelandLÄS MER
Landsbygdsfonden

DESTINATION INGELAND

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll. Genom projektet ska det i dialog med Alf Hambe skapas ett Destination Ingeland.

salarnaLÄS MER
Havs -och fiskerifonden

KAN SÄLARNA FÖRHINDRA EN ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅNDET I KATTEGATT

Projektets målsättning är att ta reda på knubbsälarnas påverkan på torskbeståndet i Kattegatt och om sälarnas konsumtion av torsk kan försvåra för torskbeståndet att återhämta sig trots att man begränsar fisket i området.

gronarenaLÄS MER
Landsbygdsfonden

GRÖN ARENA TILLVÄXT PRIMÄRPRODUKTION

Genom att göra innovationer inom området hållbara produkter och tjänster till en konkurrensfördel kan vi konkurrera och nå utveckling.

onneslussLÄS MER
Landsbygdsfonden

ÖNNE SLUSS

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

4HLÄS MER
Landsbygdsfonden

4H:S MATSKOLA- EN MATRESA

Projektet vill tillgängliggöra Matskolor för alla oavsett bostadsort och möjlighet att transportera sig. För att åstadkomma detta ska projektet ta fram mobila kök som får plats i ett släp som kan dras av en vanlig personbil.

arstad aktivitetshusLÄS MER

ÅRSTAD AKTIVITETSHUS

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna.

crowdfundingLÄS MER
Socialfonden

CROWDFUNDING HALLAND

Syftet med projektet är att skapa möjligheter för sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att utvecklas, möta framtida sociala utmaningar samt säkra och öka tillväxten i mindre företag och ideella organisationer.

ett utvecklat fiskeLÄS MER
Havs- och fiskerifonden

ETT UTVECKLAT FISKE I KATTEGATT

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett lönsamt och utvecklat fiske genom att etablera Västerhavsveckan i Halland som ett återkommande evenemang för att sprida kunskap till allmänheten.

mat moten miljoLÄS MER
Landsbygdsfonden

MAT, MÖTEN, MILJÖ- ODLINGSTRÄDGÅRD FÖR LÄRANDE OCH LANDSBYGDSUTVECKLING

Tanken med projekt är att skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö.

crowdforregionLÄS MER
Regionalfonden

CROWD4REGIONS

Crowd4Regions är ett två-årigt samarbetsprojekt med Österrike, Estland, Tyskland och Luxemburg. Flera av dessa har liknande genomförandeprojekt som vårt Crowdfunding Halland.