Projektet vill genom en förstudie utreda möjligheterna för hur en mötesplats i form av en restaurang på landsbygden, där människor möts genom mat från olika länder, kan skapas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

 

De senaste åren har många människor som lämnat sitt hemland kommit till Europa och Sverige. Med sig har de kunskaper från sitt arbetsliv men inte minst personliga erfarenheter från sitt lands kultur. Kunskaperna som når Sverige kan utgöra en tillgång för vårt land och då är ett första steg att skapa en mötesplats där dessa kan tas tillvara.

 

Då och då arrangeras internationella matdagar och marknader runt om i Sverige. Det är enskilda företeelser som varar i upp till några dagar. Rapporteringen kring dessa dagar tyder på att det upplevs som positivt och intressant att möta nya kulturer genom maten. Ur detta föddes idén om att på Världsarvet Grimeton skapa en restaurang som serverar maträtter från vitt skilda delar av världen.

 

bc

Fotograf: Magnus Nylén

 

Fakta
Kommun: Varberg
Projektägare: Världsarvet Grimeton

Total omfattning: 352 185 SEK, varav:
235 964 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
116 221 SEK övrig finansering från LAG

Privat medfinansiering: 151 500 SEK (ideell tid)

 

Långsiktigt blir restaurangen en stabil verksamhetsgren som ingår i Världsarvet Grimetons ordinarie utbud och genererar arbetstillfällen. Restaurangen är öppen året runt och kompletterar det övriga restaurangutbudet i Halland med ”icke-svenskifierad mat” och nyheter som lockar till återbesök. På världsarvet finns egna ekologiska odlingar, i linje med den historiska självförsörjningsidé som funnits på radiostationen och som bidrar till restaurangens utbud.